Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno ir Kėdainių pastoracinių tarybų nariai dalijosi patirtimi

2005 sausio 30, 15:15

Sausio 29 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos pastoracinės tarybos nariai, vadovaujami klebono kun. Jono Stankevičiaus, apsilankė Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje. Šio susitikimo tikslas buvęs susipažinti su pastoracinės tarybos veikla bei pasidalinti patirtimi.

Kėdainių dekanas bei Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras kauniečiams aprodė restauruojamą Šv. Juozapo bažnyčią (ji sovietmečiu buvo paversta tuometinės Elektros aparatūros gamyklos sandėliu) ir parapijos namus, neseniai restauruotus ir įsikūrusius buvusio vienuolyno patalpose. Dabar čia glaudžiasi dekanato bei parapijos Caritas,  Šeimos bei Jaunimo centrai. Vizito metu Jaunimo centre vyko vaikų šeštadieninė stovykla, į kurią kas savaitę renkasi problemiškų šeimų vaikai.

Abiejų pastoracinių tarybų nariai liko patenkinti susitikimu, todėl tikimasi, kad tai – pirmas, bet ne paskutinis toks susitikimas. Kun. J. Stankevičius papasakojo kėdainiečiams jauniausios Kauno parapijos įkūrimo istoriją ir kiekvienam kėdainiškių pastoracijos tarybos nariui padovanojo po Kristaus – Gerojo Ganytojo paveiksliuką, skirtą šiam susitikimui prisiminti, o kun. G. Pūras kauniečiams padovanojo Šv. Juozapo bažnyčios meninę fotografiją.