Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2005.02.23)

2005 vasario 24, 16:38

Vasario 23 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų susirinkimas, pradėtas bendra konfratrų Valandų liturgijos malda. Po to, kaip ir kasmet metų pradžioje, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius kunigams pateikė 2004 metų apžvalgą: arkivyskupijos sielovadinę situaciją bei bažnytinių institucijų veiklą prabėgusiais metais, pateikė finansinę metų ataskaitą, aptarė svarbiausius šių metų rūpesčius. Išsamiau apie šią ataskaitą žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,267 

Antroje susitikimo dalyje Kauno arkivyskupijos kancleris mons. Adolfas Grušas kunigams trumpai priminęs atlaidų teologinę reikšmę, pabrėžė jų pastoracinę svarbą: „gilesnis religinis švietimas atlaidų klausimu galėtų žymiai geriau pasitarnauti tikintiesiems naudojantis neišsemiamais Bažnyčios dvasinio lobyno turtais“, - kalbėjo mons. A Grušas, pažymėjęs, kad tai gali būti dar aktualiau šiandien, nes pastaruoju metu ypač pastebimas žiniasklaidos priemonių populiarinamos visokiausios okultinės praktikos. „Reikėtų tikintiesiems priminti, kad laikinosios bausmės, užsitraukiamos nuodėmės pasėkoje, panaikinimas atlaidų malonės dėka gali žmogui suteikti ir fizinį bei dvasinį išgydymą, dėl kurio, beje, dažniausiai ir kreipiamasi pas visokiausio plauko „para...“, - kalbėjo monsinjoras, - „svarbiausia, kad žmogus gyventų tvarkingai pagal savo luomo pareigas, o tuomet visi jo vargai, pamaldūs kreipiniai, tarnavimas vargšams, leistinų ir sau naudingų dalykų atsisakymas, savo tikėjimo paliudijimas kasdieniu gyvenimu taps sveiko bei laimingo krikščioniško gyvenimo laidu.

Susitikimo pabaigoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius su kunigais aptarė arkivyskupijos gyvenimo aktualijas, atsakė į kunigų klausimus. Susitikimas užbaigtas bendra malda bei pietumis. Kitas arkivyskupijos kunigų susitikimas vyks kovo 24 d. – Didįjį Ketvirtadienį.

Tądien bei išvakarėse Jaunimo centre vyko ir eiliniai Sielovados bendradarbių tobulinimosi programos seminarai: arkivyskupijos parapijų zakristijonams seminarą tema „Gavėnia ir Eucharistija“ vedė kun. Artūras Kazlauskas; o vargonininkams bei chorų vadovams skirtą seminarą „Gavėnios, Velykų giesmės“ vedė ses. Celina Galinytė OSB ir Vita Vaitkevičienė.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt