Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jaunimo diena Šiluvos atlaiduose

2002 rugpjūčio 05, 12:03 http://kaunas.lcn.lt/siluva2002
Išsami programa, kvietimas į jaunimo dieną (šeštadienį), bažnytinių institucijų ir katalikų organizacijų prisistatymas (rugsėjo 7-8 d.)

JAUNIMO DIENA ŠILUVOS ATLAIDUOSE

(2002 rugsėjo 7 d., šeštadienis)

Mes esame Bažnyčios nariai, o Bažnyčia yra keliaujanti Dievo tauta. Kelionėje “suvirpa” įprasta kasdienybė, įgyjama nauja patirtis apie save ir bendrakeleivius, atsiveria netikėti tikėjimo ir gyvenimo horizontai.

Todėl kviečiame Jus paliudyti savo tikėjimą ir išbandyti savo jėgas piligriminėje jaunimo kelionėje į Šiluvą. Tikime, kad daugeliui Jūsų tai bus prasminga ir stiprinanti įžanga į įtemptą naujų mokslo metų sezoną.

 09.30 Renkamės Raseiniuose, Žemaičio aikštėje
 10.00 Piligriminės kelionės pradžia (veda br. pranciškonai, lydi Euroskautai)
 15.00 Atvykstame į Šiluvą. Pietūs mokyklos stadione
 16.00 Katechezė (veda br. Gediminas OFM)
 17.00Pasirengimas šv. Mišioms (giedojimas, Atgailos Sakramentas)
 18.00 Šv. Mišios aikštėje prieš Baziliką
 19.00 Vakarienė
 20.00Krikščioniškos muzikos koncertas ir diskoteka
 22.00 Programos pabaiga

Ar galite įsivaizduoti, kad:

- piligriminei kelionei vadovaus broliai pranciškonai, o jiems padės Euroskautai
- šlovinimui ir giedojimui vadovaus Bernardinų šlovinimo grupė iš Vilniaus
- su mumis bendraus Šiluvos klebonas kun. Virgilijus Rutkūnas, arkivyskupijos jaunimo sielovadininkas kun. Kęstutis Kėvalas ir kiti jaunimo pamėgti kunigai
- mūsų vakaro nuotaika rūpinsis Benas ir grupė “Quest”

Nepamirškite!

- apsirengti patogiai ir tinkamai bet kokiam orui (patogi avalynė, apsauga nuo lietaus), nes visą dieną būsime po atviru dangumi, o ir įveikti teks 18 km
- įsidėti sumuštinių bent dviem kartams arba turėti keletą litų, už kuriuos galėtumėte pasistiprinti – gėrimais pasirūpins organizatoriai
- nepilnamečių grupę turi lydėti suaugęs vadovas
- iš anksto pasirūpinkite grįžimo į namus galimybe – programa baigsis gana vėlai

Papildomos informacijos nuo rugpjūčio 20 d. teiraukitės Kauno arkivyskupijos jaunimo centre Vilniaus g. 7
Tel.: (37) 322 578
El. paštas: kajc@lcn.lt

Tikimės geros Jūsų nuotaikos ir palankaus oro. Iki susitikimo!

s. Pranciška ir Kauno arkivyskupijos jaunimo centro komanda


Norintys dalyvauti bažnytinių institucijų ir katalikų organizacijų prisistatyme Šiluvos atlaidų metu (rugsėjo 7-8 d.) turėtų kreiptis į Šiluvos parapijos kleboną ir užsiregistruoti iki rugpjūčio 20 d. tel. (228) 4 31 90, m. tel. (688) 3 55 53.