Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Metinis Lietuvos universitetų kapelionų susitikimas Kaune (2005.02.18)

2005 vasario 17, 11:30

Vasario 18 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete Katalikų teologijos fakultete vyko metinis Lietuvos universitetų kapelionų susitikimas. Jame dalyvavo universitetų kapelionai, dėstytojai ir studentai. Susirinkusius pasveikino ir įžangos žodį tarė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Nacionalinis delegatas universitetinei sielovadai kun. doc. dr. Arvydas Ramonas pristatė naują Bažnyčios dokumentą Universitetinė sielovada Europoje. Taip pat aptarta III-oji Europos universitetų diena, kurios tema „Intelektualiniai keliai pažinti Kristų”. Susitikimo metu buvo analizuojamos bendros akademinės sielovados problemos ir ateities gairės, pasidalyta tokios pastoracijos patirtimi ir perspektyvomis.