Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

IŠRINKTAS NAUJASIS POPIEŽIUS BENEDIKTAS XVI (Josephas Ratzingeris)

2005 balandžio 20, 16:38 http://www.lcn.lt/bl/news/?newsid=1528
2005 m. balandžio 19 d. 18.50 val. Lietuvos laiku Vatikane virš Siksto koplyčios pasirodę balti dūmai ir netrukus suskambę šv. Petro bazilikos varpai buvo ženklu visam pasauliui, kad Katalikų Bažnyčia turi naują popiežių!
Nauju šv. Petro įpėdiniu išrinktas kard. Joseph Ratzinger pasirinko Benedikto XVI vardą. Po valandos naujasis popiežius iš bazilikos balkono, pasveikino tikinčiuosius ir suteikė apaštališkąjį palaiminimą "Urbi et Orbi".

Pirmieji naujojo popiežiaus žodžiai prieš suteikiant palaiminimą Šv. Petro aikštę užplūdusiai džiaugsmingai tikinčiųjų miniai:

„Brangūs broliai ir seserys, po Didžiojo popiežiaus Jono Pauliaus II Jų Malonybės kardinolai išrinko mane, paprastą, nuolankų Viešpaties vynuogyno darbininką.

Mane guodžia tai, kad Viešpats moka darbuotis bei veikti ir su silpnais įrankiais. Pirmiausia pasitikiu jūsų maldomis.

Džiaugdamiesi prisikėlusiu Viešpačiu, pasitikėdami nuolatine Jo pagalba, eikime pirmyn. Viešpats mums padės, ir Marija, Jo Švenčiausioji Motina, bus su mumis. Ačiū.“

Vertimas "Bažnyčios žinių".