Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkiv. S. Tamkevičius apie naująjį popiežių Benediktą XVI

2005 balandžio 21, 12:54

Kaunas, balandžio 20 d. (ELTA). Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius spėja, jog iš Vokietijos kilęs naujasis Katalikų bažnyčios vadovas Popiežius Benediktas XVI bus labai palankus Lietuvai, nes vokiečių tauta ypač rėmė lietuvius sunkiu metu.

"Kai buvau Sibire, gaudavau šimtus sveikinimų iš vokiečių, kurie manęs asmeniškai nepažino, bet jautė solidarumą su manimi kaip su žmogumi, kuris buvo valdžios ujamas. O nepriklausomybės metais mes iš niekur negavome tiek daug paramos kaip iš vokiečių. Todėl Popiežius, kuris atstovaujantis šiai tautai ir yra labai gerai išvystęs krikščionišką solidarumą, manau, pralenks eilinius tikinčiuosius", - trečiadienį žiniasklaidai komentavo Kauno arkivyskupas.

S. Tamkevičius beveik prieš dešimtmetį turėjo progą ir asmeniškai susipažinti su Jozefu Racingeriu (Joseph Ratzinger), kuris antradienį buvo išrinktas naujuoju Katalikų bažnyčios vadovu.

1996 metais Vokietijos katalikų studentų organizacija apdovanojo S. Tamkevičių Georgo von Gatlerio medaliu už Katalikų bažnyčios kronikos redagavimą. Prieš tai šis medalis buvo įteiktas kardinolui J. Racingeriui. Pagal tradiciją, anksčiau apdovanotasis turi pristatyti naująjį kandidatą, taigi J. Racingeris pristatė S. Tamkevičių.

"Teko tada pabendrauti, pamatyti iš arti. Gerai žinodamas jo aukštą intelektualinį lygį kaip kardinolo ir kaip mokslo žmogaus, iki dabar pamenu, koks jis paprastas ir geras", - prisimena Kauno arkivyskupas.

S. Tamkevičiaus įsitikinimu, charakterizuoti naująjį Popiežių Benediktą XVI kaip konservatyvų, nėra visiškai tikslu.

"Dabartiniam Popiežiui labai svarbi ir brangi yra bažnytinė tradicija. Šiuo atžvilgiu, gal ir galima pasakyti, kad jis konservatyvus. Bet tai nereiškia, kad jis yra užsidaręs, neatviras dabartiniam pasauliui. Manau, kad jis yra ne mažiau atviras, negu buvo Jonas Paulius II. Todėl baimė, kad jis kažkoks kietas, konservatyvus, užsidaręs nuo pasaulio, absoliučiai neturi pagrindo", - tvirtino S. Tamkevičius.

Kauno arkivyskupas tikisi, jog pats J. Racingeris motyvuos, kodėl pasirinko Benedikto vardą. Tačiau S. Tamkevičius prisipažįsta, jog jam norisi šį pasirinkimą susieti su Benediktu XV-uoju, kuriam teko vadovauti Katalikų bažnyčiai XX amžiaus pradžioje ir įveikti nemažai sunkumų, nes tuo metu vyko karas.

"Dabartiniai sunkumai, sakyčiau, šiek tiek didesni. Pasaulyje ir karų yra, ir terorizmo. Bet dar blogiau, kad dabartiniame pasaulyje yra daug moralinio pasimetimo, nuvertinta tiesa, moralė, centre stovi egoizmas. Tokioje padėtyje kiekvienas nori, kad Bažnyčia prie jo prisitaikytų, o Popiežiui reikės Bažnyčią vesti labai aiškia kryptimi pagal Kristaus Evangeliją. Manau, kad jis puikiai suvokia, jog dabartiniame pasaulyje yra pakankamai sunku, galbūt dėl to jis ir pasirinko šį vardą", - svarsto Kauno arkivyskupas.

Po Popiežiaus išrinkimo, S. Tamkevičius neprognozuoja didelių pasikeitimų Lietuvos katalikų bažnyčios vadovybėje. Jo nuomone, Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, pagal savo lygį, galėtų pasilikti dirbti kokioje nors institucijoje Vatikane, tačiau greičiausiai liks Lietuvoje. Jei vis tik A. J. Bačkis būtų pakviestas į Vatikaną, Kauno arkivyskupas nelinkęs spėlioti, kas užimtų jo užimamą poziciją Lietuvoje. Bet kuriuo atveju, pasak S. Tamkevičiaus, tuščia vieta neliktų, o paskutinį žodį tartų Popiežius.

-------------------------------------------------------------

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS mintys dienraščiui „Lietuvos žinios“, apie naująjį popiežių Bendiktą XVI, 2005.04.21

Vatikanas paskelbė džiugią naujieną - išrinktas naujas popiežius. Juo tapo Kardinolų kolegijos dekanas Josephas Ratzingeris. Tai, kad konklava tetruko porą dienų, parodė, jog 115 kardinolų panašiai mąstė apie Bažnyčią bei jos reikalus. Jeigu jie būtų labai skirtingai galvoję, tuomet rinkimai būtų trukę gerokai ilgėliau. Dabar ir dvasininkai, ir tikintieji klausia, kokia bus Bažnyčia vadovaujant naujajam popiežiui. Bažnyčia yra tokia didelė ir sudėtinga institucija, tad staiga ji negali keistis. Manau, kad bažnyčia išlaikys savo tapatybę. Dabartinis popiežius taip pat sėkmingai ves Bažnyčią, kaip ir jo pirmtakas Jonas Paulius II. Šie laikai Bažnyčiai yra gana sudėtingi, nes daug kur viešpatauja reliatyvizmas. Ideologijos ir moralė pajungti išaukštinti žmogaus egoizmą bei individualizmą. Ką kiekvienas susikuria, tas jam ir atrodo tiesa.

Dažnas nori matyti Bažnyčią, panašią į save, o Bažnyčia, keliaujanti per pasaulį, privalo žmonėms nešti Kristų ir Evangeliją, parodyti aiškią savo kryptį. Man atrodo, kad naujasis popiežius tokią misiją sugebės labai puikiai atlikti. Bažnyčios vadovu tapo didelė asmenybė. Jis išmintingas, turintis gerą širdį, tvirtų pažiūrų. Suvokiant, kad Katalikų Bažnyčia gavo tokį vadovą, galima tik džiaugtis.

Kiekvienas kardinolas, eidamas į konklavą, pamąsto apie savo tarnystės viziją. Tokiu būdu pagalvoja ir apie būsimąjį vardą, padėsiantį atlikti tą būsimąją tarnystę. Mes galime tik spėlioti, kodėl kardinolas Josephas Ratzingeris pasirinko Benedikto vardą. Jo pirmtakas Benediktas XV tarnavo Bažnyčiai itin sunkiu ir sudėtingu laiku. Tie sunkumai buvo išoriški: vyko pasaulinis karas, tvyrojo žmonių susipriešinimas. Dabartinis pasaulis daug kuo panašus į XX amžiaus pradžią. Net jei ir nebūtų karų, pasaulį galime laikyti sudėtingu dėl ideologinių prieštarų. Kone kasdien atsiranda naujos sektos, žmogus tampomas nuo pliko materializmo iki misticizmo. Man patiko kardinolo Ratzingerio žodžiai, pasakyti prieš konklavą. Jis rado gražų palyginimą: dabartiniame pasaulyje yra daug ideologinių srovių, o Bažnyčios laivelis blaškomas tarp jų. Tam laiveliui reikia išlaikyti kryptį. Ta kryptis - Dievo sūnus Jėzus Kristus ir jo palikta Geroji Naujiena.

Man asmeniškai teko vieną kartą artimiau pabendrauti su naujuoju popiežiumi. Tai buvo 1996 metais. Viena vokiečių katalikiška studentų organizacija sugalvojo mane pagerbti už "LKB kronikos" leidimą sovietiniais metais. Kardinolas Ratzingeris mane pristatė tam apdovanojimui. Tada gavau Georgo fon Gartlingo medalį. Ankstesnis nominantas pristato būsimąjį. Šį apdovanojimą kaip tik metais anksčiau buvo gavęs kardinolas Ratzingeris, vėliau pristatęs mane. Ta proga pabendravau su kardinolu. Suvokiau jo mokslinį aukštį ir mačiau jo paprastumą - būtent tai išliko atmintyje.

Sovietmečiu Ratzingerio moksliniai filosofiniai darbai buvo perrašomi mašinėle. Lietuvių kalba iš rankų į rankas keliavo jo "Religijos filosofija". Atkūrus nepriklausomybę 1991 metais buvo išleistas jo "Įvadas į krikščionybę".

Nelengva lyginti naująjį popiežių su jo pirmtaku. Gal nė nereikia. Žinome, kad dabartinis popiežius yra mokslo ir knygos žmogus. Sykiu jis labai atviras visiems. Juk jau žiniasklaida pranešė, kad naujasis popiežius pirmąją kelionę skirs savo gimtajai Vokietijai, vyks į pasaulio jaunimo sąskrydį Kiolne. Džiaugiuosi, kad jaunimo dienose dalyvaus ir didelė grupė Lietuvos jaunimo, kur jie galės pabendrauti su naujuoju popiežiumi.

http://www.lzinios.lt/paper/20050421/24.html

-------------------------------------------------------------------

Regimi Benedikto XVI palankumo Lietuvai ženklai

Vida Savičiūnaitė
„Lietuvos ryto“ korespondentė

„Remdamasis savo asmenine ir Lietuvos patirtimi spėju, kad naujasis popiežius bus labai palankus mūsų kraštui“, – taip vakar sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, komentuodamas vokiečių kardinolo Josepho Ratzingerio išrinkimą popiežiumi.

Arkivyskupas, prisimindamas ilgus metus, praleistus sovietų lageriuose, sakė, kad didžiausio palaikymo tuomet sulaukęs būtent iš vokiečių.

„Gaunamais laiškais bei kitokiais ženklais aš jaučiau nepaprastą vokiečių solidarumą, išskirtinį dėmesį man, kaip politiniam kaliniui, – sakė S.Tamkevičius. – Atkūrus nepriklausomybę, taip pat daugiausia paramos – pinigais ir daiktais gavome būtent iš Vokietijos“.

Kauno arkivyskupas, patikinęs, kad ne tik jam, bet ir arkivyskupijos kunigams J.Ratzingerio išrinkimas popiežiumi yra kaip pati geriausia naujiena, sakė turįs Šventajam Tėvui ir asmeninių sentimentų.

1996 metais įtakinga Vokietijos studentų katalikų organizacija S.Tamkevičių apdovanojo Georgo von Gatlerio medaliu už „Katalikų bažnyčios kronikos“ redagavimą.

Lietuvių dvasininkas buvo ketvirtas žmogus, gavęs šį apdovanojimą.

Prieš S.Tamkevičių tokiu medaliu buvo apdovanotas būtent kardinolas J.Ratzingeris.

„Pagal šio medalio teikimo ceremoniją, naująjį apdovanotąjį pristato prieš tai buvęs.

Mane tada pristatė kardinolas J.Ratzingeris. Tada jis paliko labai intelektualaus, tačiau be galo šilto, gero, paprasto žmogaus įspūdį“, – prisiminė S.Tamkevičius.

Kokie pokyčiai būtų Lietuvos katalikų bažnyčios hierarchijos viršūnėje, jei kardinolą Audrį Juozą Bačkį popiežius Benediktas XVI pakviestų dirbti jo komandoje?

„Mūsų kardinolas tikrai yra to lygio, kad būtų pakviestas į rimtą postui, bet aš tikiuosi, kad jis liks Vilniuje, – atsakė S.Tamkevičius. – Jeigu atsitiktų kitaip, popiežius tikrai pasistengs, kad kardinolo vieta Lietuvoje neliktų tuščia“.

-----------------------------------------------------

Dienraščio „Kauno diena“ žurnalisto Leono Žalio parengta publikacija:

http://www.kaunodiena.lt/lt/?id=6&aid=27488