Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Katechetikos centro mokslo metų užbaigimo posedis (2005.06.06)

2005 gegužės 24, 15:24

2005 m. birželio 6 d. vyks Kauno arkivyskupijos katechetikos centro (KAKC) išplėstinis tikybos mokytojų, metodinių centrų vadovų ir tikybos mokytojų metodinės tarybos narių posėdis

“Budėkite, tvirtai laikykitės tikėjimo <…>! Viską darykite su meile”

1 Kor 16, 13-14

Posėdis vyks Kauno seserų benediktinių kongregacijos vienuolyne (Benediktinių g. 6-7, Kaunas).

Dienotvarkė:

10.30 – registracija;

11.00 – Šventosios Mišios šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje.

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus žodis;

2004/2005 m. m. aktualijas apžvelgs bei savo įžvalgomis pasidalins:

KAKC vadovė Jolanta JANČIUkIENĖ, KAKC koordinatorės ses. Viktorija Maknauskaitė ir Aldona GIRININKIENė, KAKC metodininkė ses. Regina PURAUSKAITĖ paskelbs svarbią informaciją;

dalyvių pasisakymai,

diskusijos,

A G A P Ė.

Apie dalyvavimą prašome pranešti iš anksto:

Kauno arkivyskupijos katechetikos centras, A. Jakšto g. 4, LT-44279 Kaunas, tel. (37) 32 04 72; tel./faks. (37) 32 04 69; el. paštas: katechetikos.c@kn.lcn.lt