Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kunigų paskyrimai (2005 m. gegužė-birželis)

2005 gegužės 26, 18:45

Kun. Vitas Kaknevičius atleistas iš Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos altaristo pareigų ir paskirtas Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaru.

Kun. Darius Auglys paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaru.

Kun. Edvinas Rimavičius atleistas iš Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos vikaru.

Kun. Oskaras Petras Volskis atleistas iš Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos rezidentu.

Kun. Izidorius Butkus atleistas iš Skirsnemunės šv. Jurgio ir Šimkaičių šv. Martyno parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos altaristu.

Kun. Audrius Giedraitis atleistas iš Pašilės šv. Barboros ir Pabaisko Švč. Trejybės parapijų klebono pareigų ir paskirtas Skirsnemunės šv. Jurgio ir Šimkaičių šv. Martyno parapijų klebonu.

Kun. Kazimieras Gražulis paskirtas Pašilės šv. Barboros ir Pabaisko Švč. Trejybės parapijų klebonu.

Mons. Jonas Voveris atleistas iš Taujėnų Švento Kryžiaus Išaukštinimo  parapijos klebono pareigų ir paskirtas tos pačios parapijos rezidentu.

Kun. Dainius Lukonaitis paskirtas Taujėnų Švento Kryžiaus Išaukštinimo ir Kurklių šv. Jurgio parapijų klebonu.

Kun. Virgilijus Dudonis atleistas iš Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Alėjų Švč. Trejybės ir Kalnujų šv. Viktoro parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos vikaru bei Kauno „Ąžuolo“ gimnazijos kapelionu.

Kun. Vytautas Paukštis atleistas iš Kauno Kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigų ir paskirtas Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Alėjų Švč. Trejybės ir Kalnujų šv. Viktoro parapijų klebonu.

Kun. Skaidrius Kandratavičius atleistas iš Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru.

Diak. Nerijus Vyšniauskas pastoracinei praktikai paskirtas Kauno Šv. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Klier. Juliui Grigoniui suteikti diakonystės šventimai (2005.06.24), pastoracinei tarnystei paskirtas į Šv. Antano parapiją Kaune.

Kun. dr. Arnoldas Valkauskas, kun. Vytenis Vaškelis, kun. Kęstutis Rugevičius paskirti Kauno arkivyskupijos egzorcistais penkerių metų laikotarpiui.