Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos ministrantų šventė (2005.05.28)

2005 gegužės 28, 19:08

Jau antri metai iš eilės Kaune rengiama arkivyskupijos ministrantų šventė. Šiais Eucharistijos metais šventę nutarta surengti Devintinių išvakarėse – šeštadienį, gegužės 28 d., Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune.

Per tris šimtus iš įvairių arkivyskupijos parapijų į šventę atvykusius šv. Mišių patarnautojus pasveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Jauniesiems altoriaus tarnams konferenciją vedęs kun. Erastas Murauskas kalbėjo apie kiekvieno asmenišką draugystę su Viešpačiu Jėzumi Kristumi.

Po to švęsta Eucharistijos liturgija, kurios metu arkiv. S. Tamkevičius pasidalijo savo patirtimi iš tų laikų kai jis pats būdamas vaiku patarnaudavo šv. Mišioms. Ganytojas pabrėžė, kaip jam buvę svarbu tai, kad klebonas paraginęs jį kasdien priimti šv. Komuniją. To paties arkivyskupas linkėjo ir šiandieniams ministrantams, be to, jis drąsino patarnautojus ir patiems daug semtis žinių iš knygų bei nebijoti užduoti įvairiausius klausimus savo klebonams, nes, pasak arkivyskupo, ir jam pačiam tai buvę labai naudinga. Po Mišių vyko trumpa Švč. Sakramento adoracijos valandėlė, kurios metu patarnautojai visi drauge sukalbėjo ministrantų maldą.

Po pamaldų bažnyčios šventoriuje visi drauge nusifotografavę ir pasistiprinę agapėje, ministrantai apžiūrėjo paminklinę Prisikėlimo šventovę bei užlipo ant stogo terasos, o vėliau – drauge su skautais mokėsi ir žaidė skautiškus žaidimus.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,

tel.: (37) 409025, (687) 85387, faks.: (37) 320090; el. paštas: info@kn.lcn.lt