Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kaune paminėta Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena (2002 05 10)

2002 gegužės 10, 01:25

Šį sekmadienį, gegužės 12-ąją Katalikų Bažnyčia minės 36-ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną, kuriai, kaip žinia, šiais metais popiežius Jonas Paulius II pasiūlė temą „Internetas – naujasis Evangelijos skelbimo forumas“.

Ta proga Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius penktadienį kurijoje surengė spaudos konferenciją, kurios metu žurnalistams jis trumpai pristatė Šventojo Tėvo žodį, skirtą šiai dienai, neseniai Vatikane paskelbtus dokumentus – „Bažnyčia ir internetas“ bei „Interneto etika“, o taip pat naująją Kauno arkivyskupijos svetainę internete (jos naujasis adresas yra toks: kaunas.lcn.lt; naujoje svetainėje be išsamios informacijos apie Kauno arkivyskupiją, bus žymiai didesnės galimybės komunikacijai – tai klausimų-atsakymų skyrelis, arkivyskupijos naujienų grupė, nuolat atnaujinamas aktualus Ganytojo žodis ir pan.).

Lietuviškai išverstus bei atskira knygele Katalikų interneto tarnybos išleistus naujausius Bažnyčios dokumentus, skirtus interneto temai aptari, pristatydamas žurnalistams arkivyskupas S. Tamkevičius sakė, kad ši naujoji komunikacijos priemonė yra tikra Dievo dovana, atskleidžianti puikias susisiekimo, informacijos ir bendravimo galimybes; o tuo pačiu tai ir iššūkis Bažnyčiai, nes internetas, kaip ir bet kuri kita komunikacijos priemonė gali būti panaudota siekiant ir gerų, ir blogų tikslų. Tačiau arkivyskupas S. Tamkevičius atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į popiežiaus Jono Pauliaus II tiek dvasininkams, tiek ir pasauliečiams katalikams adresuojamą tvirtą kvietimą, būti drąsiais ir nebijoti irtis į interneto gilumą, nes Bažnyčia privalo skelbti Gerąją Naujieną ir virtualiojoje erdvėje.

Po to, kaip jau tapo tradicija minint šią dieną, arkivyskupas S. Tamkevičius įteikė fondo Bažnyčios kronika padėkos raštus keletui žiniasklaidos darbuotojų už evangelizacijos pastangas ir krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą per visuomenės komunikavimo priemones. Arkivyskupas pabrėžė, jog atkreipiant dėmesį į vieną ar kitą asmenį ir jam padėkojant, visai nesiekiama parodyti, kad tik jis vienas dirba kaip tikras sąžiningas žurnalistas; pastebint konkretų žurnalistą – padėkojama ir jam pačiam, rodančiam puikų profesionalumo ir krikščioniškumo pavyzdį, bet tuo pačiu dėkojama visiems kitiems žiniasklaidos darbuotojams, kurie ištikimai tarnauja Tiesai ir Evangelijai.

Šįkart už evangelizacijos darbą virtualiojoje erdvėje, už Lietuvos Katalikų Bažnyčios interneto svetainės kūrimą ir plėtojimą, bažnytinės informacijos sisteminimą, Bažnyčios dokumentų skleidimą ir leidybos iniciatyvas arkivyskupas S. Tamkevičius padėkojo Dalei Šmerauskaitei, Katalikų interneto tarnybos projektų koordinatorei.

Iš pasaulietiškosios žiniasklaidos atstovų šiais metais padėkota Vaidai Samuolytei – vieno rimčiausių Lietuvoje savaitraščio Veidas apžvalgininkei už aktyvų ir kūrybišką žurnalistinį darbą, vadovaujantis sąžiningos žurnalistikos ir krikščioniškųjų vertybių prioritetais, už pastangas suvokti ir blaiviai aptarti Lietuvos visuomenėje vykstančius procesus, taip pat ir Bažnyčios gyvenimo atspindėjimą.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius taip pat pareiškė padėką Bažnyčios žinių bei Katalikų interneto tarnybos vadovui Gediminui Žukui.