Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Krikščioniškojo jaunimo festivalis Pažaislyje (2005.06.3-4)

2005 birželio 04, 17:16

Birželio  3-4 dienomis Pažaislio vienuolyne pakaunėje vyko krikščioniškojo jaunimo festivalis „Broliai kapucinai kviečia!“. Jame dalyvavo per pusantro šimto jaunuolių iš įvairių Kauno arkivyskupijos parapijų bei organizacijų, taip pat jaunimas iš Klaipėdos, Vilniaus ir net svečiai iš Latvijos. Pagrindinis renginio iniciatorius bei organizatorius – br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap., o jam talkino Kauno arkivyskupijos jaunimo centras. Renginio tema pasirinkta „Dievas yra meilė“ (pagal 1 Jn 4, 8). Renginio metu jaunimas bandė įsigilinti į krikščioniškos meilės esmę. Vyko pokalbiai ir pasidalijimai grupelėse, Susitaikinimo Sakramento bendruomeninis šventimas su individualia išpažintimi, Šv. Sakramento Adoracija, evangelizacinis koncertas ir kt. Renginį apvainikavo Eucharistijos liturgija, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Homilijos metu ganytojas kalbėjo apie jaunatviškas svajones, kurios nebūtinai visuomet sutampa su tuo, kas tau geriausia, ir tik Dievas žino – ko tau labiausiai reikia. „Todėl labai svarbu būti visuomet atidžiu bei atviru Dievo valiai savo gyvenime ir niekada neprarasti vilties“, – kalbėjo arkiv. S. Tamkevičius.