Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

110 metų Kauno katedros titulo paminėjimas (2005.06.29)

2005 liepos 01, 15:46

Kaune iškilmingai paminėta 110 metų sukaktis nuo to meto, kai Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčiai Kaune buvo suteiktas katedros titulas, bylojantis apie tai, kad šioje šventovėje yra vyskupo sostas. Mat 1864 m. Rusijos carui įsakius Žemaičių vyskupijos centras buvo perkeltas iš Varnių į Kauną. Tuomet parapijinė Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Kaune tapo Žemaičių vyskupo sostu, o prabėgus 31 metams, 1895 m. popiežius Leonas XIII jai suteikė Katedros titulą.

Ši sukaktis paminėta birželio 29 d.  Kauno arkikatedroje bazilikoje Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidais, iškilminga Eucharistijos liturgija, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Po Šv. Mišių dideliam būriui jaunuolių buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, o po to – surengta iškilminga procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu aplink šventovę.

Pamokslo metu arkiv. S. Tamkevičius priminė tikintiesiems, kokie svarbūs bažnyčios gyvenimui buvo ir tebėra apaštalai Petras ir Paulius, nes būtent jų dėka Geroji Naujiena pasiekė mus: „Jėzus Kristus įkūrė savo Bažnyčią, kuriai vadovauti pavedė apaštalams – silpniems žmonėms, tačiau Dievo Gailestingumu prikeltiems ir nuveikusiems nepaprastai daug, kad spindėtų Bažnyčioje Dievo šlovė“. Ganytojo teigimu, tik to paties Dievo Gailestingumo dėka Bažnyčia tebegyva ir šiandien per savo vyskupus, kunigus bei visus tikinčiuosius. Nors pastaruoju metu daug kalbama apie Bažnyčios krizę Europoje ir Lietuvoje, tačiau, pasak arkiv. S. Tamkevčiaus, šioji krizė pirmiausiai esti ne Bažnyčioje, bet širdyse žmonių, kurie yra pasimetę Dievą atmetusio šiandienio pasaulio sūkuryje. Todėl ganytojas kvietė į Kauno arkikatedrą gausiai susirinkusius tikinčiuosius pirmiausiai prašyti Viešpaties malonės, kad visi būtume gyvi tikintieji bei Jo meilės ir gailestingumo liudytojai. „Nors būtinas ir sudėtingas jau pradėtasis Kauno katedros remontas, ir nuolat stinga jam lėšų, tačiau visų svarbiausia – gyvoji žmonių katedra“, – sakė Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

Rotušės a. 14 A, LT-42479 Kaunas,

tel.: (37) 409025, (687) 85387, el. paštas: info@kn.lcn.lt