Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios 190 metų jubiliejus (2005.06.12)

2005 birželio 13, 18:43

Birželio 12 d. Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje buvo švenčiami Šv. Antano atlaidai. Šia proga iškilmingai paminėtas bažnyčios 190 m. jubiliejus.

Šventė prasidėjo Kėdainių šaulių sąjungos narių surengtu tremtinių pagerbimu Pernaravos kapinėse. Gausiai į iškilmes susirinkusius tikinčiuosius prie išpuoštos bažnyčios smagiomis  melodijomis sveikino Panevėžiuko pučiamųjų instrumentų orkestras. Dvyliktą valandą prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo bei homiliją sakė svečias kun. Vitas Kaknevičius ir parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis.  Aplink Bažnyčia ėjo puošni procesija aplink bažnyčią. Šv. Mišių metu tikintieji skaitė Šventojo Rašto skaitinius, buvo surengta iškilminga atnašų liturgija, giedojo Josvainių parapijos choras. Sulaukta daug svečių: į šventę atvyko Šv. Elzbietos kongregacijos seserys vienuolės, Kėdainių rajono merė Virginija Baltraitiene,  Pernaravos seniūnijos seniūnė Aldona Kurtkuvienė, Pernaravos pagrindinės mokyklos vadovybė, Kėdainių šaulių sąjungos nariai ir kt. Po palaiminimo klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis perskaitė "Bažnyčios laišką" tikintiesiems, primindamas parapijos bažnyčios istoriją. Jubiliejaus proga pagerbti svečiai bei parapijos geradariai. Jiems įteiktos atminimo lentelės su 1671 m. Lenkijos karaliaus Jono Sobieskio raštu (kopijos), kuriuo jis leido Pernaravoje statyti kleboniją ir bažnyčią. Šio dokumento originalas tik prieš mėnesį buvo atrastas bažnyčios metrikų knygose. Kopija ir vertimas eksponuojami bažnyčioje. Vertingas dokumentas bus perduotas saugoti į kurijos archyvą.

Vakare gausus būrys tikinčiųjų susirinko į linksmą vakaronę "Į svečius pas Antanus" Pernaravos buvusių kultūros namų salėje. Po jaunimo parengtos programos – šokio su žvakėmis bei prasmingais palinkėjimais, pasirodymą tęsė parapijos gyvenviečių bendruomenės. Vėliau visus iki vėlumos linksmino ir šokdino ansamblis "Aidas" iš Raseinių. Tai pirmas kartas, kai atlaidų šventė buvo suorganizuota parapijos iniciatyva.

-bž-