Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paramos akcija „Vaikai padeda vaikams”

2005 birželio 01, 22:36

„Vaikai padeda vaikams” – su šiuo šūkiu Apeldorne (Žemutinė Saksonija, Vokietija) buvo surengtas labdaros koncertas Lietuvos Caritas vaikų dienos centrui Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje Kaune paremti. Gegužės 26 d. nelauktai didelė 2000 eurų auka buvo perduota Caritas vadovaujamo dienos centro „Vaikų stotelė” vadovams. Koncertą inicijavo ir organizavo Apeldorno vaikų choras. Akcijos sėkmę taip pat laidavo ir Hazeliunės (Haseluenne) Burgmanno kapelos, Apeldorno pradinės mokyklos ir moterų choro talka. Daug padėjo ir savanoriai talkininkai, koncerto metu vaišinę beveik 300 svečių kava ir pačių keptais pyragaičiais. Visų dalyvių džiaugsmui popietė Apeldorno jaunimo centre buvo tikrai sėkminga, žmonės dosniai aukojo taip pat ir dėl gerai pateiktos informacijos apie vaikų globos įstaigą Lietuvoje.

 

„Vaikų stotelei” surinktą 2000 eurų auką į Kauną atvežė viena iš vokiečių vaikų choro vadovių Jessica Rode. vaikų dienos centras Kaune pasveikino viešnią ir jos draugus nuostabia programa: vaikai sudainavo savo parengtą miuziklą „Suknelė”, paskui Sandra, Inga, Simona ir Diana, skambant lietuviškai muzikai, pašoko savos choreografijos šokių. Vaikų dienos centro vadovė Kristina Mozūraitė pasiūlė už suaukotas lėšas, šalia Centrui reikalingų baldų, medžiagų remontui, nupirkti vaizdo kamerą. Ji būtų naudojama pirmiausia dirbant su tėvais ir elgesio terapijai – abu uždaviniai yra vieni iš pagrindinių „Vaikų stotelės” veikloje. Daugelis vaikų dėl patirtų įvairių traumų turi elgesio sutrikimų, polinkį į agresyvumą. Lietuvos Caritas struktūroje veikiantį dienos centrą „Vaikų stotelė” šiuo metu lanko apie 20 vaikų ir paauglių iš problemiškų šeimų, gyvenančių daugiausia Kauno stočių rajone. Centro išlaikymą remia Vokietijos katalikų pasauliečių akcija „Renovabis”, Kauno miesto savivaldybė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, taip pat privatūs aukotojai.

-bž-