Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

D.T. Adelės Dirsytės minėjimas ir paminklo vysk. M.Valančiui atidengimas Kaune (2005.09.25)

2005 rugsėjo 20, 12:31

Rugsėjo 25 d., sekmadienį, Kaune bus paminėtos Dievo Tarnaitės Adelės Dirsytės 50–ųjų gimimo dangui metinės. Tą pačią dieną bus atidengtas ir paminklas vyskupui Motiejui Valančiui.

Programa:

12.00 – Šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje, arkiv. S. Tamkevičius

13.00 – Paminklo vyskupui Motiejui Valančiui atidengimas ir šventinimas (iš Rotušės aikštės pusės, prie Kauno kunigų seminarijos sienos).

13.30 – D. T. Adelės Dirsytės 50–ųjų mirties metinių minėjimas Arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, III a.): apie D. T. Adelę Dirsytę kalbės kun. prof. Kęstutis Trimakas, Ateitininkų federacijos prezidentas Liutauras Serapinas, giedos Katalikų mokytojų korporacijos „Šviesa“ choras. 

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Kauno arkivyskupijos kurija

tel. (37) 409029, (687) 71192

Adelė Dirsytė

Gimė 1909 m. balandžio 15 d. Promislavo kaime (Kėdainių r.). Pasaulietė, mokytoja. Aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje, rašė straipsnius katalikų leidiniams, buvo viena iš Lietuvių katalikių moterų draugijos vadovių. Baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1940 m. mokytojavo Vilniuje. Vokiečių okupacijos metais organizavo paramą vargstantiems, dirbo su moksleiviais ateitininkais ir akademiniu jaunimu. Tokią veiklą tęsė antrosios sovietų okupacijos metais.

1946 m. kovo 6 d. buvo suimta, žiauriai tardyta saugumo rūsiuose. 1946 m. lapkričio 2 d. nuteista dešimčiai metų kalėti. 1947 m. išgabenta į Čumą (Komi Aut. Respublika) tiesti geležinkelio, kur lagerio administracijos buvo verčiama dirbti sunkiausius darbus, alinta badu. 1949 m. išvežta 70 km už Taišeto (Irkutsko sritis) kirsti miško. 1950 m. atsidūrusi Magadane, dirbo statybose. Už jos daromą dvasinę įtaką buvo įvairiai alinama. Nužudyta ar mirė Chabarovsko krašte 1955 m. rugsėjo 26 d. pakeliui į Lietuvą iš lagerių.

2000 m. buvo pradėta A. Dirsytės beatifikacijos arba kankinystės deklaravimo byla, kuriai buvo gautas Šv. Sosto pritarimas ir nuo to laiko asmuo jau gali būti tituluojamas Dievo Tarnu.