Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Suaugusiųjų katechezės mokykla kviečia į KATECHUMENATO programą

2005 rugsėjo 21, 22:51

Tradiciškai krikščioniškuose kraštuose daugybė pakrikštytųjų yra praradę gyvą tikėjimą, jų gyvenimas nutolęs nuo Kristaus ir Jo Evangelijos. Čia reikalinga „naujoji evangelizacija“ . (plg. Jonas Paulius II, enciklika Redemptoris Missio, 33)

KAS YRA IR KAM SKIRTAS KATECHUMENATAS?

Katechumenatas (kitaip – Suaugusiųjų Įkrikščioninimo Apeigos) yra Katalikų Bažnyčios programa, skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Katechumenatas kartais painiojamas su neokatechumenatu. Tačiau tai yra du skirtingi dalykai: neokatechumenatas (tikslus pavadinimas – Neokatechumenų Kelias) yra vienas iš Katalikų Bažnyčioje esančių judėjimų (greta Fokoliarų, charizminio ir kitų); tuo tarpu Katechumenatas yra oficiali programa, skirta įsijungimui į Katalikų Bažnyčią.

Katechumenatas yra tiesiogiai skirtas trims suaugusiųjų grupėms:

* nekrikštytiesiems;

* krikštytiems Katalikų Bažnyčioje, bet nepriėmusiems Sutvirtinimo ir/ar Pirmosios Komunijos.

* krikštytiems kitoje krikščioniškoje Bažnyčioje, norintiems pilnai įsijungti į Katalikų Bažnyčią.

Taip pat šioje programoje labai naudinga dalyvauti tiems vaikystėje krikštytiems ir kitus sakramentus priėmusiems katalikams, kurie suaugę norėtų sąmoningu ir laisvu apsisprendimu priimti krikšto malones: asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi ir Bažnyčioje esančius tikėjimo turtus (tokiems žmonėms ši programa vadinsis Katechumenatu po krikšto).

Kūdikystėje krikštyti suaugę katalikai šiandien Lietuvoje sudaro didžiausią žmonių grupę, kuriai reikalingas Katechumenatas. Kaip pabrėžiama Katalikų Bažnyčios Katekizme, dėl pačios kūdikių Krikšto prigimties yra būtinas Katechumenatas po Krikšto (žr. KBK 1231).

KODĖL KATECHUMENATAS PO KRIKŠTO REIKALINGAS KRIKŠTYTIEMS KATALIKAMS?

Dėl sovietmečiu vykdyto tikėjimo griovimo ir kitų neigiamų faktorių, šiandien daugelio suaugusių katalikų tikėjimas tampa vis labiau nominalus – žmonės save vadina katalikais ir kartais net priima sakramentus, bet kasdienybėje jų gyvenimas mažai kuo skiriasi nuo nekrikštytųjų. Be sąmoningo asmeninio ryšio su Jėzumi tikėjimo turtai lieka beveik nepanaudoti nežiūrint to, kad žmogus yra krikštytas ir laiko save kataliku. Katechumenatas po krikšto yra gera galimybė pažinti ir priimti tą tikėjimo ir gyvenimo pilnumą, kurią mums dovanoja Dievas per Jėzų Kristų ir Bažnyčią. KAIP VYKSTA IR KIEK TRUNKA KATECHUMENATAS?

Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas. Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Katechumenato tikslas yra pradėti ją keliauti. Kaip ir daugelis svarbiausių dalykų gyvenime, tai nėra lengva: reikės laiko, pastangų, tinkamos aplinkos. Katechumenato struktūrą Bažnyčia suplanavo taip, kad būtų kuo geresnės sąlygos šiai tikėjimo kelionei prasidėti ir tęstis. Programai prasidėjus ją sudarantys etapai bus smulkiau aptarti.

Pagrindinė šios programos dalis – kassavaitiniai susitikimai, kurie vyks antradienio vakarais 18:00 – 19:30 val. Kiekviename susitikime bus mokoma svarbia tikėjimo tema, po to diskutuosime mažesnėse grupelėse. Bus galimybė asmeniškai išsiaiškinti rūpimus klausimus. Susitikimus ves specialiai tam pasirengusi grupė.

Visa programa tęsis iki 2006 m. birželio mėnesio.

Į tikėjimo kelionę Jus kviečia Kauno arkikatedros bazilikos administratorius kun. Evaldas Vitulskis ir arkivyskupijos suaugusiųjų katechezės mokykla.

Susitikimai vyksta:

·       nuo spalio iki birželio mėn.

·       kartą per savaitę antradieniais 18:00-19:30 val.

·       Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre (Vilniaus g. 7, įėjimas iš kiemo pusės).

·       pirmas susitikimas 2005 m. spalio 4 d. 18:00, Vilniaus g. 7.

Dėl papildomos informacijos galite skambinti telefonu Kaune 449722.