Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Du nauji teologijos daktarai VDU KTF

2005 spalio 28, 17:20

Spalio pabaigoje Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete du doktorantai sėkmingai apgynė humanitarinių mokslų srities teologijos daktaro disertacijas. Savo mokslinius darbus viešajame gynime pristatė Benas Ulevičius ir Remigijus Oželis. Pirmoji teologijos daktarė

Lietuvoje Agnė Širinskienė disertaciją apsigynė beveik prieš metus.

Pasak fakulteto dekano, moksliniai teologijos darbai labai reikšmingi. „Tai yra didžiulė dvasinė nauda ne tik patiems doktorantams bei universitetui, bet ir Lietuvai, nes mokslinėms disertacijoms pasirinktos temos labai aktualios šiuolaikinei visuomenei“, – teigė Katalikų teologijos fakulteto dekanas prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas.

Beno Ulevičiaus disertacijoje „Jei nepasidarysite kaip vaikai...“: vaikiškoji pasaulėjauta liturgijoje“ keliami klausimai apie autentišką liturginį dalyvavimą. Darbo vadovas – kan. doc. dr. Algimantas Kajackas. Darbe teigiama, jog liturgija reikalauja iš dalyvių specifinės pasaulio pajautos, ypatingo realybės vertinimo, todėl ji lyginama su vaiko pasaulio suvokimo būdu, kalbama apie ritualinę ir simbolinę liturgijos prasmę.

„Liturginės pasaulėvokos klausimas ne kartą aptartas antropologų, nagrinėjančių ritualinį liturgijos aspektą, tačiau teologiškai liturginė pasaulėvoka bei jos nulemtas ritualinis elgesys iki šiol moksliniame diskurse nėra plačiau aptarti“, – sakė disertacijos autorius Benas Ulevičius.

Remigijaus Oželio darbas „Vaikų įkrikščioninimo plėtra Lietuvoje: metodai ir veikos formos“ naujas tuo, kad jame sukuriama vaikų įkrikščioninimo Lietuvoje veikos struktūra, analizuojant įkrikščioninimo sakramentus ir detalizuojant vaikų įkrikščioninimo eigą atskirais etapais. Disertacijoje pagrįstas ir atskleistas šeimos, mokyklos ir parapijos vaidmuo, atskleidžiamas šiandieninis vaikų įkrikščioninimo sąlygiškumas ir pateikiamos praktinės rekomendacijos, kaip pagerinti vaikų įkrikščioninimo situaciją Lietuvoje. Darbo vadovas – vysk. doc. dr. Jonas Ivanauskas.

VDU Katalikų teologijos fakultetas, atkurtas prieš 15 metų, yra vienintelis visoje Lietuvoje, priklausantis Katalikiškųjų studijų kongregacijai Vatikane. Fakultetas vykdo Katalikų teologijos ir Religijos bakalauro studijų programas, suteikia pastoracinės teologijos, bažnytinės teisės ir krikščioniškojo švietimo magistro-licenciato ir teologijos daktaro laipsnius.

VDU informacija