Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Apie LR Prezidento apsilankymą Kaune (2002 10 28)

2002 spalio 29, 12:12
Trumpas reportažas apie LR Prezidento apsilankymą Kaune - arkivyskupijos kurijoje, Katalikų teologijos fakulteto atnaujintuose rūmuose, "XXI amžiaus" redakcijoje ir Katalikų interneto tarnyboje.

Spalio 28 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus viešėdamas Kaune lankėsi Kauno arkivyskupijos kurijoje, Katalikų teologijos fakulteto (KTF) Vytauto didžiojo universiteto (VDU) atnaujintuose rūmuose (Gimnazijos g. 7), "XXI amžiaus" redakcijoje ir Katalikų interneto tarnyboje.

Su VDU akademine visuomene susitikęs KTF Didžiojoje auloje šalies vadovas apibendrino praėjusio dešimtmečio pasiekimus, apžvelgė ateities darbus, atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Prezidentas pažymėjo, kad artimiausiu metu Lietuvai teks spręsti labai svarbų užsienio politikos uždavinį - įsitvirtinti euroatlanto struktūrose. Kalbėdamas apie euroatlantinės integracijos procesą, Prezidentas pastebėjo, jog Lietuva jau dabar yra pasirengusi tapti visaverte Europos Sąjungos nare ir įnešti svarų kultūrinį, mokslo indėlį į Europos tautų šeimą. Kalbėdamas apie teisingumo, kaip vieno svarbiausių kito dešimtmečio uždavinių svarbą, V. Adamkus apgailestavo, jog pasitikėjimas teismais Lietuvoje labai žemas. Valstybės vadovo nuomone, teisingumas turi išaugti iš politikų, partijų ir svarbiausia – piliečių, kurie netoleruotų neteisybės, korupcijos, įstatymų pažeidimų. Pokalbio su akademine bendruomene metu taip pat pasikeista nuomonėmis dėl aukštojo mokslo finansavimo. Prezidentas sakė esąs susirūpinęs, kad iki šiol deramai nėra išspręsta aukštojo mokslo finansavimo problema.

Po to, apžiūrėjęs naujuosius Katalikų teologijos fakulteto rūmus, prezidentas V. Adamkus lankėsi Kauno arkivyskupijos kurijoje. Čia jis pasveikino Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių su gimtadieniu ir drauge pietavo. Pietų metu užsimezgusio pokalbio eigoje prezidentas V. Adamkus ir arkivyskupas S. Tamkevičius aptarė įvairias šiandieninio Lietuvos žmonių gyvenimo aktualijas. Kauno arkivyskupas be kita ko atkreipė dėmesį į šalies kaimo perspektyvas integracijos į ES procese. Jis akcentavo būtinybę skirti kaimo bendruomenės pažangai ypatingą dėmesį, kad nedidėtų jau šiuo metu ryškėjantys provincijos ir didmiesčių socialinio gyvenimo skirtumai, o ateityje – užtikrinti paramą ūkininkams, kad šie sėkmingai galėtų konkuruoti ES rinkoje.

Arkivyskupas S. Tamkevičius šalies vadovui taip pat užsiminė apie įstatyminės bazės ribojamą katalikiškųjų mokyklų plėtrą. Per 12 nepriklausomybės metų mūsų šalyje, kurioje 79% gyventojų pasisako esą katalikai, realiai veikia vos kelios katalikiškos mokyklos.

Nemažai dėmesio buvo skirta ir Prisikėlimo bažnyčios atstatymo problemoms. Prezidentas V. Adamkus pažadėjo savo paramą siekiant, kad ši ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai svarbi šventovė pagaliau būtų atstatyta. Šalies vadovas pritarė, jog ši šventovė yra ne mažesnis paminklas kaip sostinėje atstatomi Valdovų rūmai.

Po pietų Valstybės vadovas taip pat apsilankė laikraščio "XXI amžius" redakcijoje bei Katalikų interneto tarnyboje, kur buvo supažindintas su šių institucijų veikla.