Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

„Lietuvos dailės istorijos eskizai“ – paskaitų ciklas KAM'e (2006 sausis-gruodis)

2006 sausio 26, 19:39

Lietuvos dailės istorikų draugija maloniai kviečia visus besidominčius Lietuvos kultūra, dailės istorija bei paveldo aktualijomis į viešųjų paskaitų ciklą „Lietuvos dailės istorijos eskizai“. Šių paskaitų tikslas - parodyti pastaraisiais metais ypač aktyvių Lietuvos bažnytinės dailės tyrinėjimų gausius mokslinius atradimus. Kad tie atradimai nebūtų „vartojami“ vien tik siaurame mokslininkų rate, paskaitų ciklo skaitovai - profesionalūs dailės istorikai, pasirengę populiariai pristatyti savo darbo rezultatus. Todėl „Lietuvos dailės istorijos eskizuose“ bus ne chronologiškai dėstoma Lietuvos dailės istorijos raida, bet aptariamos tik kelios, mūsų nuomone, įdomios ir aktualios temos.

Tikimės, kad gausiai iliustruotos paskaitos padės atskleisti išsamesnį ir pilnesnį Lietuvos visuomenės ir kultūros savitumą, kultūrinės sanklodos ir meno kaitą įvairiais istoriniais laikotarpiais, paskatins geriau ir giliau pažinti Lietuvos kultūros vertybes. Paskaitų ciklas vienu metu vyksta Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Birštone ir Alytuje.

Paskaitos Kauno arkivyskupijos muziejuje (M. Valančiaus g. 6 greta Kauno arkikatedros):

Sausio 18 d. Rima Valinčiūtė. „Pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai XVIII a. Lietuvoje“

Vasario 22 d. dr. Skirmantė Žeimienė. „Pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai XIX a. pab.-XX a. pr. Lietuvoje“ 

Kovo 22 d. dr. Laima Šinkūnaitė. „Baroko pilnatis Pažaislio kamaldulių vienuolyne” 

Balandžio 19 d. dr. Neringa Markauskaitė. „Titulinės šv. Kazimiero bažnyčios Lietuvoje”

Gegužės 17 d. Asta Giniūnienė. „Kryžiaus kelio stotys“

Birželio 15 d. dr. Dalia Klajumienė. „Šventųjų ir palaimintųjų pagerbimo iškilmių dekoras XVIII a.“

Rugsėjo 20 d. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė. „Sakralaus atvaizdo reprezentacija ir visuomenė“

Spalio 18 d. Liepa Griciūtė. „Lietuvos bažnytinės procesijos“

Lapkričio 15 d. dr. Giedrė Mickūnaitė. „LDK viduramžių dailė“

Gruodžio 13 d. dr. Dalia Vasiliūnienė. „Liturginiai indai Lietuvos bažnyčiose“

Paskaitos pradžia 18.00 val.

Įėjimas nemokamas.

Apie paskaitas kituose miestuose žr.: http://katalikai.lt/index.php?id=6&nid=107