Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Atveriami Lietuvos sakralinės dailės klodai

2006 sausio 19, 19:56 http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,351

Sausio 18 d. Kauno arkivyskupijos muziejuje pradėtas paskaitų ciklas „Lietuvos dailės istorijos eskizai“. Jauna mokslininkė, muziejaus darbuotoja Rima Valinčiūtė speiguoto vakaro nepabūgusius klausytojus supažindino su pamaldumu Švč. Jėzaus Širdžiai XVIII a. Lietuvoje.

R. Valinčiūtė paskaitoje akcentavo, jog pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai Lietuvoje sklido dar iki oficialaus šios iškilmės paskelbimo. Šventasis Sostas Švč. Jėzaus Širdies iškilmę paskelbė 1765 m. Lietuviška ikonografija liudija, kad šalyje iki šios datos nuoširdžiai garbinta Švč. Jėzaus Širdis. Iškilmę oficialiai paskelbus, ji pirmiausia švęsta Lietuvos-Lenkijos valstybėje, vėliau – Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje.

Temą lektorė gvildeno pasitelkdama įdomius, išsamius teologinius, liturginius, menotyrinius faktus, vaizdo projekcines iliustracijas su savitais Lietuvos bažnyčių Švč. Jėzaus Širdies atvaizdais. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, įdėmiai klausęsis  paskaitos, po jos jaunąją menotyrininkę pagyrė: „Išaiškinote geriau negu kunigas“.

Paskaitų ciklą „Lietuvos dailės eskizai“ organizavo Lietuvos dailės istorikų draugija, Kauno arkivyskupijos bei Kauno miesto muziejai. Pasak Lietuvos dailės istorikų draugijos narės, menotyros daktarės Laimos Šinkūnaitės, paskaitų ciklas numatytas norint plačiąją visuomenę populiariai supažindinti su pastarųjų metų Lietuvos bažnytinės dailės tyrinėjimais, atradimais. Jų nemažai, nes iki 1990 m. šalies sakralinis menas menkai tyrinėtas. Paskaitos vyks visus metus penkiuose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Birštone, Alytuje – tuo pačiu laiku: kiekvieno mėnesio ketvirtosios savaitės trečiadienį, 18 val.

Paskaitos Kauno arkivyskupijos muziejuje (M. Valančiaus g. 6, greta Kauno arkikatedros):

Sausio 18 d. Rima Valinčiūtė. „Pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai XVIII a. Lietuvoje“

Vasario 22 d. dr. Skirmantė Žeimienė. „Pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai XIX a. pab.-XX a. pr. Lietuvoje“ 

Kovo 22 d. dr. Laima Šinkūnaitė. „Baroko pilnatis Pažaislio kamaldulių vienuolyne” 

Balandžio 19 d. dr. Neringa Markauskaitė. „Titulinės šv. Kazimiero bažnyčios Lietuvoje”

Gegužės 17 d. Asta Giniūnienė. „Kryžiaus kelio stotys“

Birželio 15 d. dr. Dalia Klajumienė. „Šventųjų ir palaimintųjų pagerbimo iškilmių dekoras XVIII a.“

Rugsėjo 20 d. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė. „Sakralaus atvaizdo reprezentacija ir visuomenė“

Spalio 18 d. Liepa Griciūtė. „Lietuvos bažnytinės procesijos“

Lapkričio 15 d. dr. Giedrė Mickūnaitė. „LDK viduramžių dailė“

Gruodžio 13 d. dr. Dalia Vasiliūnienė. „Liturginiai indai Lietuvos bažnyčiose“

Paskaitos pradžia 18.00 val.

Įėjimas nemokamas.

Apie paskaitas kituose miestuose žr.: http://katalikai.lt/index.php?id=6&nid=107