Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje (2006 m. sausis)

2006 sausio 31, 13:13

2006.01.22 kunigo šventimai suteikti diakonui Juliui Grigoniui, jis paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru.

Kun. Saulius Pavalkis atleistas iš Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Ukmergės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapijos vikaru.

Kun. Oskaras Petras Volskis atleistas iš Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos rezidento pareigų ir įpareigotas padėti Kauno arkikatedros bazilikos pastoracijoje.

Kun. Mindaugas Pukštys atleistas iš Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) kapeliono pareigų.

Kun. Audrius Mikitiukas paskirtas VDU kapelionu, paliekant ankstesnėse pareigose.

-Kn-