Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos muziejuje duris atvėrė ir miesto muziejus (2006.02.15)

2006 vasario 15, 19:12

Vasario 15 d. Kauno arkivyskupijos muziejuje (M. Valančiaus g. 6) iškilmingai atidarytas Kauno miesto muziejus. Jis čia savo veiklą pradėjo sakralinio meno paroda „Iš muziejaus rinkinių ...“. Joje eksponuojami vertingiausi Kauno arkivyskupijos muziejaus gotikos, renesanso, baroko bei XIX a. dailės kūriniai – paveikslai, medžio plastika, tekstilė – iš įvairių Lietuvos šventovių.

„Sveikinu mielus kauniečius, miesto valdžią, muziejaus atkūrimo iniciatorius, – į susirinkusiuosius Kauno miesto muziejaus atidarymo proga kreipėsi Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. – Svarbu, kad būtų žengtas pirmasis žingsnis. Kai jį žengi, kiti žingsniai būna lengvi, nes žinai, jog eini pirmyn. Arkivyskupija su Kauno miesto muziejumi bendradarbiaus ir kai jis turės didesnius rūmus. Religijos, kultūros, įvairūs visuomenės sluoksniai turi bendradarbiauti. Bažnyčia visada atvira bendradarbiavimui“. Arkivyskupas pašventino atkurtąjį, iki 1940 m. gyvavusį Kauno miesto muziejų, kuris dabar laikinai prisiglaudė Kauno arkivyskupijos muziejaus pastate. Kai bus suremontuoti Muitinės gatvėje buvę XVI a. Lietuvos kunigaikščių rūmai, kuriuose neseniai veikė psichiatrijos ligoninė, Kauno miesto muziejus  persikels ten. Miesto muziejus atkurtas vietos valdžios 2005 m. spalio 15 d. potvarkiu.

„Pastatas jau palaimintas čia gyvenusių vyskupo Motiejaus Valančiaus, kardinolo Vincento Sladkevičiaus.  Tegu būna palaimintas ir šis pirmasis Kauno arkivyskupijos bendradarbiavimo su miesto muziejumi žingsnis. Linkiu, kad nors per trupinėlį Tėvynės meile paaugtų visi, kurie lankysis šiame muziejuje“, – kalbėjo arkivysk. S. Tamkevičius.

Pasak Kauno miesto muziejaus direktoriaus Arimanto Dragūnevičiaus, iki gegužės 20 d. laikinoje buveinėje, kur visuomenei yra atviras ir kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinis butas bei veikia „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ paroda, bus parengta Kauno istorijos ekspozicija. Atkurtojo muziejaus gyvavimą pradėjusią sakralinio meno parodą su Kauno istorija sieja 1680 m. tapytas Angelo Sargo paveikslas, kurio fone matyti miesto panorama.

Parodą „Iš muziejaus fondų ...“ parengė Kauno arkivyskupijos muziejaus darbuotojai Rima Valinčiūtė, Paulius Stanišauskas, vadovaujami menotyros daktarės Laimos Šinkūnaitės. Vertingieji meno kūriniai parinkti taip, kad supažindintų su esmingais krikščionybės, katalikų tikėjimo, liturgijos momentais, ikonografijos simboliais, meno istorija. Informatyvūs ir šalia eksponatų pateikti tekstai. Pavyzdžiui, prie XIX a. umbrakulio esantis užrašas primena, jog šiuo permatomu audiniu, siuvinėtu auksuotomis metalo gijomis bei karoliais, per iškilmes buvo dengiamas tabernakulyje pastatytas Švč. Sakramentas; dabar umbrakuliai liturgijoje nenaudojami. Įstabaus grožio auksu siuvinėtoji daugiafigūrė kapa, pasirodo, yra 1900 m. Paryžiaus taikomojo meno ir dailiųjų amatų parodos Grand Prix laimėtoja. Ją, manoma, XX a. pr. nupirko ir Kauno katedrai dovanojo Raudondvario grafas Benediktas Tiškevičius.

Parodoje skleidžiamos uždangos, ką ikonografijoje reiškia vynuogės, kviečiai, granatas, kodėl Švč. Mergelė Marija apsisiautusi saule su dvylika žvaigždžių, o po jos kojomis mėnulis, kodėl nuplaktasis Jėzus su nendre rankoje, ir pan. Prie šventųjų bei Žemaičių vyskupų portretų pateikiami šių asmenų ypatingi sielovadinio gyvenimo faktai, nuopelnai Bažnyčiai.

Greta svetimšalių dailininkų meistriškų darbų parodoje atsiskleidžia ir  lietuvių medžio drožėjų išmonė, subtilumas. Tuo alsuoja XVII a. kompozicija „Nukryžiuotasis ant vynmedžio“ iš Skarulių šv. Onos bažnyčios, kur vaizduojamas iš kryžiaus išaugantis, Kristų apglėbiantis vynmedis, simbolizuojantis atperkamuosius Jėzaus kančios vaisius.

-jkk-