Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pelenų dienos šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje (2006.03.01)

2006 kovo 02, 09:33

Kovo 1 d. Pelenų dienos Šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje pradėtas keturiasdešimties dienų pasiruošimo Viešpaties Prisikėlimui laikotarpis – gavėnia. Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, jos pradžioje pakvietęs atgailai kiekvieną žmogų ir visą Lietuvą. Drauge šv. Mišias koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas bei mons. Adolfas Grušas.

Pelenų dienos liturgijos metu pašventinti pelenai, kurie vėliau kaip atgailos ženklas buvo barstomi ant tikinčiųjų galvų tariant žodžius: „Atsiversk ir tikėk Evangelija”. Homilijoje vysk.J. Ivanauskas pakvietė visus į gavėnios kelionę – kelionę į žmogaus išganymo slėpinį.

Pasak ganytojo, kiekvienas šioje kelionėje yra kviečiamas ypatingam maldos metui, pasninkui bei artimo meilės darbams, kad „stovėdami prie Viešpaties kryžiaus, su viltimi lauktume Jo garbingo prisikėlimo”. Įspėjęs apie blogį, realiai veikiantį pasaulyje, vysk. J.Ivanauskas ypač paragino gavėnios metu „atnaujinti tikėjimą, viltį ir meilę prašant Viešpaties šių dorybių sustiprinimo”.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt