Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos dekanų tarybos posėdis (2006.03.14)

2006 kovo 15, 14:55

Š. m. kovo 14 d. Raseinių dekanate, Girkalnyje, dalyvaujant Kauno arkivyskupijos augziliarui vysk. Jonui Ivanauskui bei arkivyskupijos dekanams, vyko dekanų tarybos posėdis.

Posėdis prasidėjo malda. Buvo svarstyta:

·          Kaip pagerinti jaunimo sielovadą dekanatuose ir parapijose.

·          Dėl internetinių puslapių sukūrimo dekanatų centruose, parapijose.

·          Dėl informacijos pateikimo arkivyskupijos spaudos tarnybai apie dekanatų ir parapijų įvykius. Taip pat svarstyta,  kaip kokybiškiau pateikti informaciją parapijų skelbimų lentose.

·          Dėl popiežiaus Jono Pauliaus II pirmųjų mirties metinių paminėjimo dekanatų centruose ir parapijose.

Po posėdžio buvo pasveikintas Raseinių dekanas kun. Juozas Kaknevičius vardo dienos proga.

Kitas posėdis numatytas gegužės mėnesį. 

 

Informaciją pateikė

Kauno I dekanato dekanas kun. Vytautas Grigaravičius