Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

"Gyvenimo ir tikėjimo" instituto renginiai (lapkritis)

2002 gruodžio 01, 16:22
Trumpai apie "Gyvenimo ir tikėjimo" instituto, įsikūrusio Kaune ir savo veiklą vykdančio visoje Lietuvoje, lapkričio mėnesį vykusius renginius.
Lapkričio 8–10 d. kun. R. Baltrušaičio kvietimu "Gyvenimo ir tikėjimo" institutas Lazdijuose surengė kurso “Socialinė ir pastoracinė tarnystė” pirmąją dalį. Kursą, kuriame dalyvavo 23 įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų žmonės iš Lazdijų rajono ir miesto, vedė ir įžvalgomis apie socialinės ir pastoracinės tarnystės reikšmę bei svarbą šiandien dalijosi L. Ceple SJE, A. Raškinytė-Ylienė, B. Mališkaitė SJE.

Šakių švietimo skyriaus kvietimu jau antri metai "Gyvenimo ir tikėjimo" institutas rengia kursus Šakiuose. Lapkričio mėnesį kursą “Įvadas į krikščionišką socialinį mokymą”, kurį vedė J. Norvila ir A. Raškinytė-Ylienė, susirinko 20 įvairaus išsilavinimo žmonių, dauguma mokytojai.

Lapkričio 22–24 d. Kaune kurso “Socialinė ir pastoracinė tarnystė“ antroje dalyje dalyvavo 24 žmonės. Seminaro vedėjai – I. Kupčikienė, D. Karkockienė, D. Verbylaitė SJE – daug dėmesio skyrė Bažnyčios socialiniam mokymui, socialinei analizei, pasaulio problemoms, tikėjimo raidos teorijai.

Lapkričio 29 – gruodžio 1 d. Vilniuje vyko seminaras “AIDS –tolimas ir artimas”. Seminaro prelegentai A. Širinskienė ir L. Ceple SJE pateikė kai kurių statistinių duomenų, apžvelgė ligos plitimo priežastis, kalbėjo apie psichosocialinius šios ligos padarinius, pateikė teologinį atsaką į AIDS ir kt. Ypatingas dėmesys atkreiptas į paauglių ir jaunimo brandaus lytinio auklėjimo būtinybę. Seminare dalyvavo 15 žmonių iš Vilniaus ir Švenčionėlių, dauguma dalyvių buvo Vilniaus pedagoginio universiteto studentai.

Lapkričio 29–30 d. Kaune Lietuvos katechetikos centro prašymu organizuotas kursas “Darbo metodai su Šventuoju Raštu”. Seminare dalyvavo 30 mokytojų iš visų vyskupijų. Pasak instituto administratorės V. Raubaitės, šį kursą yra galimybė rengti vyskupijų ir dekanatų katechetikos centruose tikybos mokytojams, norintiems paįvairinti darbo su Šventuoju Raštu metodus.