Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Suaugusiųjų katechezės mokykla pradeda katechumenato programą (2006.09.22)

2006 rugsėjo 21, 15:05

Nuo spalio pradžios Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykla pradeda katechumenato programą. Ši programa skirta tiems, kurie norėtų pasiruošti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentams ir vėliau juos priimti. Programa skiriama ir visiems norintiems geriau pažinti katalikų tikėjimą ir jį sąmoningiau praktikuoti.

Norintys dalyvauti kviečiami į susitikimus vieną kartą per savaitę, antradieniais, 19:00-20:30 val. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre (Vilniaus g. 7, 3 aukštas, įėjimas pro vartus iš kiemo pusės). Pirmasis susitikimas – spalio 3 d. Visa programa tęsis iki 2007 m. birželio mėn.

Dėl papildomos informacijos skambinti tel. (37) 449722, (37) 322583, 8 605 45223.

KAS YRA IR KAM SKIRTAS KATECHUMENATAS

Katechumenatas (kitaip – Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigos) yra Katalikų Bažnyčios programa, skirta pasirengimui priimti Įkrikščioninimo – Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos – sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą

Katechumenatas yra tiesiogiai skirtas trims suaugusiųjų grupėms:
• nekrikštytiesiems;
• krikštytiems Katalikų Bažnyčioje, bet nepriėmusiems Sutvirtinimo ir/ar Pirmosios Komunijos;
• krikštytiems kitoje krikščioniškoje Bažnyčioje ir norintiems pilnutinai tapti Katalikų Bažnyčios nariais.

Taip pat šioje programoje labai naudinga dalyvauti vaikystėje krikštytiems ir kitus sakramentus priėmusiems katalikams.

KODĖL KATECHUMENATAS PO KRIKŠTO YRA REIKALINGAS KRIKŠTYTIEMS KATALIKAMS

Dėl sovietmečiu vykdyto tikėjimo naikinimo ir kitų neigiamų faktorių šiandien daugelio suaugusių katalikų tikėjimas tampa vis labiau nominalus – žmonės save vadina katalikais ir kartais net priima sakramentus, bet kasdienybėje jų gyvenimas mažai kuo skiriasi nuo nekrikštytųjų. Katechumenatas po krikšto yra gera galimybė pažinti ir priimti tą tikėjimo ir gyvenimo pilnumą, kurį mums dovanoja Dievas per Jėzų Kristų ir Bažnyčią.

KAIP KATECHUMENATAS VYKSTA

Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas pradėjus tikėjimo kelionę. Kiekviename susitikime bus mokoma svarbia tikėjimo tema, paskui diskutuojama mažesnėse grupelėse. Bus galimybė asmeniškai išsiaiškinti rūpimus klausimus. Susitikimus ves specialiai tam pasirengusi grupė.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt