Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos parapijų jaunimo lyderiams skirtas seminaras „Adventas–Kalėd os” (2002 11 29–12 01)

2002 gruodžio 02, 16:31
Lapkričio 29 – gruodžio 1 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre vyko tradicinis - jau septintus metus rengiamas - seminaras ”Adventas – Kalėdos”. Jame dalyvavo penkios dešimtys jaunų žmonių iš 25 Kauno arkivyskupijos parapijų. Seminarą vedė arkivyskupijos Jaunimo centro darbuotojai L. Daugėlaitė, R. Gecaitė ir kun. K. Kėvalas. Seminaro metu apmąstytos kiekvienai dienai skirtos temos: “Tauta, vaikščiojanti tamsybėse, išvydo šviesą”, “Visa gyvastim trokštu Dievo”, “Dievas per Jėzų Kristų visiems laikams ateina į mūsų žmonių pasaulį”.

L. Daugėlaitė pasidalijo įžvalgomis apie advento laikotarpiui būdingą laukimą, po to seminaro dalyviai įvairiais metodais (piešdami, darydami koliažą, rašydami laiškus, vaidindami) bandė išgyventi šią temą. Pasak R. Gecaitės, vedusios užsiėmimą “Pokalbis prie prakartėlės”, Jėzus laukia visų mūsų: silpnų, sužeistomis širdimis norėdamas mus pagydyti. Pokalbio “Priklausomybės” metu buvo prieita prie vieningos nuomonės, kad priklausomybės yra Dievo ilgesio išstūmimas iš savo gyvenimo. Dalyviai, kalbėdami apie svarbiausius savo gyvenimo dalykus , akcentavo šeimos, mokslo, draugų, tikėjimo ir karjeros svarbą. Seminare kalbėta apie kalėdinius simbolius ir kalėdinius rankdarbius, buvo kuriami trumpi kalėdiniai vaidinimai, aptarti ateities planai, vyko diskusijos gyvenimo ir tikėjimo klausimais. Kiekviena diena prasidėdavo ir baigdavosi bendra malda. Seminaras baigėsi šv. Mišiomis, kurias aukojo kun. K. Kėvalas.