Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Naujai paskirti Kauno arkivyskupijos dekanai

2002 gegužės 31, 16:27

2002 m. gegužės 20 d. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius penkių metų laikotarpiui paskyrė naujus dekanus:

  • Kauno I dekanato – kun. Vytautą Grigaravičių;
  • Kauno II dekanato – kun. Augustiną Paulauską;
  • Jonavos dekanato – kun. Valdą Paužą;
  • Jurbarko dekanato – kun. Kazimierą Gražulį;
  • Kėdainių dekanato – kun. Sigitą Bitkauską;
  • Raseinių dekanato – kun. Virgilijų Rutkūną;
  • Ukmergės dekanato – kun. Gintautą Kabašinską.