Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jurbarko dekanato jaunimo susitikimai (2002 11 10-13)

2002 lapkričio 14, 16:42
Lapkričio 10–13 d. Jurbarko dekanato jaunimo centro komanda, vadovaujama I. Savickaitės, lankėsi Eržvilko, Vadžgirio, Šimkaičių, Juodaičių parapijose ir susitiko su šių parapijų jaunimu. Šių susitikimų metu siekta susipažinti su jaunimo veikla, liudyti ir dalytis tikėjimu bei paskatinti parapijų jaunimą burtis į grupeles, kuriose jie padėtų vieni kitiems gilintis į tikėjimo tiesas ir išgyventi bendruomeniškumą.

Susitikimų metu tai pat pristatyta Jurbarko dekanato jaunimo centro veikla. Dekanato jaunimo centras šių parapijų jaunimui pasiūlė bendradarbiauti rengiant įvairius projektus ir organizuojant bendrus renginius. Tokio bendradarbiavimo pradžia – lapkričio 30 dieną surengta Šimkaičių, Stakių ir Jurbarko parapijų jaunimo kelionė po Vilkaviškio vyskupijos kultūrines, literatūrines vietas. Jaunimas lankėsi Keturnaujienos parapijoje, V. Kudirkos Naumiestyje, kalbininko J. Jablonskio, P. Mašioto gimtinėse. Vakare kartu su kun. B. Vaira ir kun. J. Čičirka Jurbarko bažnyčioje šventė Eucharistiją. Po Šv. Mišių vyko agapė ir vakaronė, kuri baigėsi bendra malda.