Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paskaita-diskusija tėvams apie vaikų poreikius Šeimos centre (2006.11.09)

2006 lapkričio 10, 15:55

Lapkričio 9 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centre rudenį atnaujintame paskaitų cikle tėvams vyko psichologės Zitos Vasiliauskaitės paskaita–diskusija „Ar mes pažįstame savo vaikus?“. Dalyvavusieji tėvai (norinčiųjų vaikai tuo metu buvo užimti centro darbuotojų) kartu su ilgametę psichologinio konsultavimo darbo patirtį turinčia šio centro psichologe gilinosi į bendravimo su vaikais aspektus. Pasidžiaugusi tėvais, kurie domisi savo vaikų dvasiniais poreikiais, stengiasi spręsti kylančias bendravimo problemas, psichologė atkreipė dėmesį, jog dažniausiai bendrauti tampa sunku, kai tėvai nesupranta neigiamo vaikų elgesio priežasčių. Tėvai dažnai pasijunta bejėgiai prieš nesuprantamą ir nepaaiškinamą vaikų elgesį, ypač paauglystėje, o unikalių auklėjimo receptų niekas negali pasakyti. Z. Vasiliauskaitė kalbėjo apie esminių vaiko poreikių patenkinimą, ypač pabrėždama meilės, supratimo, saugumo užtikrinimo svarbą. Kita vertus, ugdymas, anot jos, remiasi ne tik meile – gyvenimas žmonių visuomenėje reikalauja laikytis tam tikrų taisyklių, ir tėvų pareiga – su meile ugdyti ir mokyti juos disciplinos, to, ko vaikui prireiks gyvenime, neskubant tenkinti užgaidų, leidžiant patirti netinkamo elgesio pasekmes. „Vaikas yra Dievo dovana, tėvų pareiga padėti jam augti“, – sakė Z. Vasiliauskaitė. Šiame susitikime tėvai turėjo galimybę pasidalyti savo bendravimo su vaikais sunkumais, psichologė padėjo jiems modeliuoti teisingesnio elgesio su vaikais būdus.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt