Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Marijos dieną Šiluvoje melstasi už Lietuvos piligrimų žygį į Šventąją Žemę (2006.11.13)

2006 lapkričio 15, 16:22

Lapkričio 13-ąją, Marijos dieną Šiluvoje melstasi už piligriminio žygio dalyvius, kurie iš Kryžių kalno Lietuvoje į Golgotos kalną Jeruzalėje 6 mėnesius pėsčiomis nešė kryžių. Ši maldinga kelionė prasidėjo gegužės 5 dieną trisdešimt septynių žmonių grupei pasiryžus iki spalio mėn. pabaigos kelionėje pėsčiomis nunešti apie 60 kg sveriantį kryžių į Šventąją Žemę ir melsti taikos, vienybės, dangaus palaimos šeimoms, tautoms bei atsiprašyti Dievo už žmonių padarytą blogį. Piligrimus lydėjo kun. Kazimieras Ambrasas SJ.

11 val. Šiluvos Apsireiškimo koplyčioje rožinio maldą dėkodami Dievo Motinai už kelionę ir sėkmingą sugrįžimą kartu su žygio dalyviais bei gausiai į Šiluvą susirinkusiais maldininkais kalbėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, pavasarį iš savo vyskupijos išlydėjęs piligrimus į kelionę, kun. K. Ambrasas SJ bei kun. Oskaras Petras Volskis, Marijos radijo direktorius.

Padėkos šventąsias Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje tądien aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vysk. Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, vyskupai emeritai Juozas Preikšas ir Juozas Žemaitis MIC bei kunigai. Po šv. Mišių piligriminio žygio dalyviai su Šiluvoje tądien apsilankiusiais maldininkais Jono Pauliaus II namuose dalijosi kelionės įspūdžiais.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt