Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Nauji katechetikos centro seminarai tikybos mokytojams (2006.11.18)

2006 lapkričio 21, 19:41

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras šį rudenį tikybos mokytojus pakvietė į du naujus kvalifikacinius seminarus pagal naujai parengtas programas.

Spalio 20 d. seminarą apie sakramentinį gyvenimą ir Kanonų teisę vedė lic. kun. Virginijus Veprauskas. Septyniolika jame dalyvavusių mokytojų turėjo galimybę išsamiau susipažinti su Vatikano institucijomis, komisijomis ir tarybomis, popiežiaus dokumentais, konkordatais, taip pat pagilino bažnytinio įstatymo sampratą bei Santuokos sakramento aspektus Kanonų teisės šviesoje. Seminare atskleistas Bažnyčios požiūris į santuoką, santuokos galiojimo aplinkybės. Mokytojai daug teiravosi apie praktinius gyvenimiškus šios srities atvejus – įgytomis žiniomis vėliau jie galės pasidalyti atsakydami į mokinių, jų tėvų bei kolegų mokyklose klausimus. Konkretaus ir praktiško turinio seminaras mokytojų pageidavimu bus papildomas kitomis temomis ir tęsiamas kitąmet.

Lapkričio 17 d. Katechetikos centro salėje seminarą „Eucharistijos liturgija” vedė kun. lic. Artūras Kazlauskas. 25 dalyvavę mokytojai turėjo progos pagilinti Eucharistijos teologinę sampratą, praplėsti jos liturgijos ženklų bei simbolių prasmės suvokimą, atnaujinti savo žodyną krikščioniškiesiems slėpiniams perteikti. Vienas iš seminaro tikslų buvo atnaujinus savo žinias vėliau sugebėti tiksliau jas perteikti savo mokiniams, kad visų švenčiama Eucharistijos liturgija būtų kuo vaisingesnė. Kun. A. Kazlauskas daug dėmesio skyrė kiekvieno maldos gyvenimui ir svarbiam savo kaip krikščionio esmės išgryninimui, kalbėjo apie sekmadienio šventimą. Savo mintis prelegentas dėstė provokuodamas klausytojus, kvietė juos apmąstyti savo asmenišką santykį, sugebėjo kalbėtis su kiekvienu atskirai ir visa auditorija. Šie pedagoginiai sugebėjimai nepaliko abejingų – mokytojai pageidauja daugiau kun. A. Kazlausko paskaitų, kurias tiktų pavadinti ir dvasiniu susitelkimu – rekolekcijomis.

Abiejų seminarų turinys praturtino tikybos mokytojų dalykines žinias, o svarbiausia – prisidėjo atnaujinant dvasinį gyvenimą, palietė religinio gyvenimo praktiką ir, pasak centro koordinatorės Aldonos Girininkienės, „išgrynino pirmiausiai mūsų pačių tikėjimą, su kuriuo vėliau einama susitikti su mokiniais“.

 Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt