Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Ilgametei „Artumos” redaktorei Vandai Ibianskai įteikta Stasio Lozoraičio premija (2007.01.07)

2007 sausio 08, 19:31

Sausio 7 d. istorinėje Prezidentūroje Kaune ilgametei žurnalo Artuma redaktorei Vandai Ibianskai įteikta Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) įsteigta Stasio Lozoraičio premija Kelyje į Vilties prezidento Lietuvą. Iškiliausias LŽD metų renginys, aštuonis kartus vykęs Vilniaus rotušėje, šiemet persikėlė į Kauną – S.Lozoraičio vaikystės miestą. Devintąją Stasio Lozoraičio premiją V. Ibianskai įteikė jos fundatorius LR Seimo narys Kazimieras Starkevičius. Laureatės kūrybą išsamiai pristatė LŽD Kauno skyriaus pirmininkas Kazys Požėra.

Šį apdovanojimą V. Ibianska pelnė už ilgametį išskirtinį žurnalistinį darbą spaudoje, kuri, pasak LŽD Centro valdybos pirmininkės Gražinos Petrošienės, šiandien ne griauna, bet „kovoja prieš blogį ir ugdo dvasines vertybes”. Laureatę pasveikinęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius sakė, jog „Lietuvai labai reikia žurnalistų, kurių gyvenimo horizonte yra žvaigždės – ryškios, aiškios” ir linkėjo visiems žurnalistams turėti tikrų, ne televizijos ekrano žvaigždžių – tada gyvenimas tikrai būsiąs geresnis. Ambasadoriaus S. Lozoraičio atminimo pagerbimo komiteto vardu V. Ibianską sveikinęs architektas Juozas Poniškaitis priminė 1992 metais į Lietuvą po 53 metų atvykusio Vilties prezidento kvietimą atkurti Lietuvoje „ne tik mūrus, bet ir moralę, sąmonę, kuri nepriklausomoj Lietuvoj jau buvo sustiprėjusi“. Asmenišką ambasadoriaus Kazio Lozoraičio sveikinimą poniai Vandai perdavė Lozoraičių giminaitė prof. Dalia Brazauskienė. Laureatę sveikino kolegos žurnalistai, leidėjai, mokslo draugai, buvę bendradarbiai. Pilnutėlėje istorinės Prezidentūros salėje vykusiame renginyje grojo Juozo Naujalio muzikos gimnazijos fleitininkų kvartetas.

Šiųmetės S. Lozoraičio premijos laureatė pasidžiaugė, kad premija, kurią ji priima „kaip dėmesio ženklą visai krikščioniškajai žiniasklaidai“, įteikiama Lietuvos Respublikos istorinės Prezidentūros rūmuose, „ilgai buvusiuose mūsų šalies valstybingumo ženklu”. Savo kalboje V. Ibianska pabrėžė atstovaujanti krikščioniškai spaudai, kuri siekia „pagelbėti skiepijant pamatines krikščioniškąsias vertybes šeimoje” ar tiesiog „padėti skaitytojui prisiminti tas vertybes, kurios nuo amžių yra ne tik asmens dvasinio bei psichologinio saugumo garantas, bet ir jėga, aktyvuojanti žmogaus siekius bei galimybes dirbti ne tik savo, bet ir visuomenės naudai, tarnauti Tėvynės labui”.

Laureatė LŽD nare yra nuo 1994 m., eina šios draugijos garbės teismo pareigas. Nuo 1994 m. V.Ibianska dirbo Caritas federacijos tuo pačiu pavadinimu leisto mėnraščio vyriausiąja redaktore. Šias ir Caritas leidyklos direktorės pareigas ėjo iki 2005 m. pabaigos. Jai vadovaujant, leidinys pastebimai pakeitė ir išorę, ir vidų. Jos iniciatyva žurnalas pervadintas Artuma, o turinys paskirtas krikščioniškos šeimos reikalams. V. Ibianskos rūpesčiu ir Apvaizdos dėka visus 12 metų mėnraštis ėjo be pertrūkių. Caritas ir Artumos žurnaluose pasirašydama tikruoju savo vardu, inicialais ir maždaug 15 slapyvardžių, V. Ibianska paskelbė arti tūkstančio įvairiausių publikacijų. Tarp jų – vedamieji, probleminiai analitiniai straipsniai šeimos, visuomenės ir valstybės gyvenimo temomis, istoriniai, pažintiniai, kultūriniai bei šviečiamieji tekstai, pasakojimai apie sutiktus žmones, reportažai, interviu, naudingi buities patarimai ir pan. Pastaruoju metu V. Ibianska dirba Artumos redaktore, rengia nuolatinę savo rubriką Gyvenimas kaip senas vynas ir kitus straipsnius.

Stasio Lozoraičio premija Kelyje į Vilties prezidento Lietuvą ankstesniais metais apdovanoti Vaidotas Žukas, Viktoras Alekna, Nijolė Baužytė, Leonas Peleckis-Kaktavičius, Roma Grinbergienė (po mirties), Kazys Požėra, kun. Vaclovas Aliulis MIC, Liudvika Pociūnienė.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt