Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos jaunimo piligrimystė Jaunimo susitikime Zagrebe (2006.12.28-2007.01.01)

2007 sausio 04, 20:39

Gruodžio 28 – sausio 1 d. Kauno arkivyskupijos parapijų jaunimas, aukštųjų mokyklų studentai kartu su visos Lietuvos jaunimu dalyvavo Taizé bendruomenės senųjų ir naujųjų metų sandūroje rengiamame Jaunimo susitikime, kuris kasmet – šiemet jau 29 kartą – vyksta vis kitame Europos mieste. Šių metų susitikimas, kuriame dalyvavo apie 50 tūkst. jaunuolių iš įvairių šalių, vyko Kroatijoje, Zagrebo mieste. Į Zagrebą kauniečiai atvyko kartu su kitais 700 Lietuvos jaunuolių, Kroatijos sostinę pasiekę šešiolika autobusų.

Nuo rudens Šv. Gertrūdos, Jėzuitų, Pal. J. Matulaičio ir kitose bažnyčiose jaunuoliai rengėsi šiai kelionei dalyvaudami kassavaitiniuose pasirengimo susitikimuose, mokydamiesi Taizé bendruomenės maldų ir giesmių, bendraudami ir dvasiškai rengdamiesi piligrimystei.

Pasak Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės, jaunimas iš Lietuvos buvo šiltai sutiktas Zagrebo katalikų, kurie priiėmė gyventi savo šeimose. Jaunuoliai turėjo galimybių dalyvauti šv. Mišiose įvairiose parapijose, kartu meldėsi, šlovino Dievą Taizé pamaldose, netrūko ir tarpusavio pasidalijimų, kurie buvo ypač įdomūs, nes vyko tarp skirtingų šalių atstovų. Piligrimus sveikino Zagrebo arkivyskupas kardinolas Josip Bozanic.

Kauniečiai ir Naujuosius metus sutiko Kroatijoje. Paskutiniąją senųjų metų valandą jie kartu su kroatų tikinčiaisais meldėsi šv. Mišiose, vėliau dalyvavo nuotaikinguose įvairių tautų jaunimo grupių prisistatymuose. Sausio pirmąją prieš išvykdami, po šv. Mišių parapijose jaunuoliai buvo kviečiami šventinių pietų kroatų šeimose.

Daugelio lietuvių piligrimų įspūdžiai iš kelionės bylojo apie džiaugsmą didžiuliame vienmečių būryje išgyventi savo tikėjimą, mokytis šlovinti Viešpatį, pajusti krikščionišką bendruomenę, vienijančią skirtingų tradicijų bei tautų žmones. Jaunuoliai ypač džiaugėsi piligrimų tarpusavio atvirumu bei juos priėmusių kroatų svetingumu.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt