Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Nauji katechumenai arkivyskupijoje (2007.01.21)

2007 sausio 23, 19:01

Sausio 21 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje 9 valandos šv, Mišių metu į katechumenų luomą buvo priimti penki suaugusieji, besirengiantys Krikšto sakramentui. Dar keliolika suaugusiųjų išreiškė savo apsisprendimą ruoštis Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Apeigoms vadovavo arkikatedros administratorius kun. Evaldas Vitulskis. Jis pažymėjo besirengiančiųjų sakramentams kaktas kryžiaus ženklu bei kiekvienam įteikė Naująjį Testamentą. Pamokslą apie tikėjimo svarbą pasakė mons. Adolfas Grušas.

-ip-

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt