Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Teologų diena VDU Katalikų teologijos fakultete (2007.02.01)

2007 sausio 30, 16:42

Vasario 1 d. Katalikų teologijos fakultete VDU organizuojama šventė – Teologų diena.

Ši diena siejama su fakulteto globėju šv. Tomu Akviniečiu, kuris kalendoriuje minimas sausio 28 d. Kadangi pavasario semestras prasideda vasario 1 d., nuspręsta šia gera proga  susitikti visai fakulteto bendruomenei ir semestrą pradėti nedidele švente, kuri galėtų tapti tradicija kasmet susirinkti, pasidžiaugti tuo, kuo esame, ir pasidalyti idėjomis.

Programoje numatoma:  agapė, šventiniai pranešimai, pasidalijimai, liudijimai, diskusijos  ir šv. Mišios su fakulteto bendruomene.

Renginio pradžia 16 val. Planuojama pabaiga 19 val.

 

Rengėjai - VDU akademinės sielovados grupė