Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

KTF studentų rekolekcijos-seminaras Kulautuvoje (2007.01.29-31)

2007 vasario 01, 15:28

Sausio 29-31 dieną, prieš pradėdami pavasario semestrą, Katalikų teologijos fakulteto VDU studentai susirinko jėzuitų rekolekcijų namuose Kulautuvoje susikaupti Viešpaties akivaizdoje, pasvarstyti apie savo kaip teologo ar religijos studijų specialisto pašaukimą ir aptarti fakulteto aktualijų.

Pirmoji diena buvo skirta savo gyvenimo kelio peržvalgai: t. Stasys Kazėnas SJ vedė meditaciją apie gyvenimą kaip tekančią upę ir aukojo šv. Mišias.

Antrąją dieną vyko seminaras apie teologiją kaip pašaukimą ir darbo Bažnyčioje perspektyvas. Kartu su KTF prodekanu dr. Benas Ulevičiumi studentai svarstė universitetinių studijų tikslus. Buvo atkreiptas dėmesys, jog universitetas ne tik teikia žinias, bet ir leidžia jaunam žmogui susiformuoti pagrįstą pasaulėžiūrą, kuri padeda orientuotis pliuralistinėje visuomenėje ir nepasiduoti reliatyvizmo bei stereotipų diktatui. KTF dėstytojas dr. Artūras Lukaševičius pristatė darbo Bažnyčioje dabartines galimybes, o studentai grupelėse pasidalijo savo ateities lūkesčiais ir nuogąstavimais.

Trečiąją dieną buvo kalbama apie fakultetą: siūlomos studentiškos veiklos idėjos, raginama kurti fakulteto tradicijas, gaivinti bendruomeninės maldos gyvenimą.

Rekolekcijos-seminaras pranoko jų dalyvių lūkesčius. Tikimasi, kad tai taps tradicija šiame fakultete.

 Marija Burbulytė, KTF studentė