Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Ekumeninė popietė Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2007.02.08)

2007 vasario 08, 16:45

Vasario 8 d. paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje vyko ekumeninė popietė, surengta vyskupo augziliaro dr. Jono Ivanausko iniciatyva, kuriai pritarė kitų konfesijų dvasininkai, kartu meldęsi šioje bažnyčioje sausio 25-ąją, užbaigiant Maldų už krikščionių vienybę savaitę. Tuomet buvo susitarta susitikti ir aptarti, kokia vieta Kristui tenka kauniečių namuose, šeimose, kaip parapija gali padėti šeimoms gyventi su Kristumi, prisidėti prie krikščioniškojo tikėjimo ir sveikų papročių puoselėjimo bei perdavimo jaunajai kartai.

Ekumeninėje popietėje tema „Kristus namuose: parapijos pagalba šeimoms gyventi Kristuje“ dalyvavo vysk. J. Ivanauskas, evangelikų liuteronų kun. Erikas Laiconas su parapijos narėmis, evangelikų reformatų kun. Julius Norvila, metodistų kun. Giedrius Jablonskis. Taip pat dalyvavo Lietuvos šeimos centro vadovė Violeta Valantiejutė ir Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Raimonda Pundziūtė.

Dalijantis nuomonėmis, vieningai pripažintas akivaizdus tikėjimo ir šeimos tradicijų nuosmukis ir tai, jog kaimynystėje, šeimoje gyvenančius žmones daugiau atskiria ne konfesiniai dalykai, bet vertybinės nuostatos. Susitikime dalyvavę šeimų pastoracijos specialistai atkreipė dėmesį, jog nuomonę apie tikėjimo ir šeimos vertybes formuoja žiniasklaida, ir tenka dėti daug pastangų ją keičiant. Pritarta, jog Katalikų Bažnyčia šioje srityje jau nemažai nuveikė, o skirtingos konfesijos galėtų bendradarbiauti rengdamos jaunąją kartą santuokai ir šeimai, pateikdamos alternatyvas komercinių žiniasklaidos priemonių peršamoms pažiūroms, budėdamos įstatymų leidyboje ir saugodamos pagarbą žmogaus asmeniui, gyvybei. Išsakytos mintys kviesti į renginius, dalytis informacija ir rūpesčiais šioje srityje. Bažnyčios turi galvoti ir apie konfesiniu požiūriu mišrių šeimų sielovadą.

Kitą susitikimą nutarta surengti Jungtinėje metodistų bažnyčioje balandžio 8 d. ir čia toliau nagrinėti „Kristaus namuose“ ir krikščioniškų šeimų gyvenimo aktualijas, dalytis įžvalgomis, kaip sugrąžinti į šeimą bendrą maldą, Biblijos skaitymą, bendruomeninį giedojimą parapijose.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt