Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos CARITAS ataskaitinė konferencija (2007.02.14)

2007 vasario 15, 16:20

Vasario 14 d. paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kauno arkivyskupijos Caritas ataskaitinėje konferencijoje pristatyta šios karitatyvinę Bažnyčios tarnystę vykdančios institucijos veikla 2006 metais. Konferencijoje dalyvavo arkivyskupijos Caritas pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Lietuvos Caritas direktorius kun. Robertas Grigas, arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Veprauskas bei reikalų vedėja Ona Virbašiūtė, taip pat dekanai, vicedekanai, parapijų klebonai, Caritas grupių dekanatuose bei parapijose vedėjos bei kitų Caritas institucijų darbuotojai.

Malda ir palaiminimu konferenciją pradėjo arkiv. S. Tamkevičius. Kalbėjęs arkivyskupijos Caritas direktorius kun. V. Veprauskas padėkojo vedėjoms ir kunigams už darbą 2006-aisiais, kurie buvo išties sunkūs Caritas įsitraukus į Europos Sąjungos projektą ir dalijant paramą vargstantiems. Direktorius pažymėjo, jog ši parama bus tęsiama ir šiemet, todėl karitiečių dėmesys parapijų poreikiams dėl vykdomo ES projekto gali susilpnėti. Ataskaitą, atspindinčią Caritas veiklą Kaune bei visoje arkivyskupijoje – dekanatuose bei parapijose, pateikė reikalų vedėja O. Virbašiūtė.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt