Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Bendruomenių vadovų susitikimas su J. Fichtenbaueriu (2007.02.23)

2007 vasario 27, 16:42

Vasario 23 d. Lietuvoje veikiančių bendruomenių „Gyvieji akmenys“, „Naujoji Sandora“, „Pilnų namų bendruomenė“, „Tikėjimas ir šviesa“, „Ugnies vaikai“, Marijampolės charizminės šeimų bendruomenės vadovai ar joms atstovaujantys nariai Kauno arkivyskupijos kurijoje susitiko su Johanesu Fichtenbaueriu (Austrija). J. Fichtenbaueris yra Vienos arkivyskupijos nuolatinių diakonų vadovas ir diecezinės nuolatinių diakonų seminarijos rektorius, ENC (Europos charizminių bendruomenių tinklo, tarnaujančio krikščionių bažnyčių, tautų bei kultūrų susitaikinimui Rytų ir Vakarų Europoje) pirmininkas, „Kelias į susitaikinimą“ – plačiai veikiančios ekumeninės programos Austrijoje - pirmininkas, taip pat Vienoje veikiančios ir 170 narių jungiančios charizminės katalikų bendruomenės „Sugrįžimas pas Viešpatį“ įkūrėjas. 

 J. Fichtenbaueris pasidalijo mintimis apie Europos charizminių bendruomenių tinklą ir bendruomenių būrimąsi nacionaliniu mastu, atskleidė jų bendradarbiavimo pagrindą bei galimybių. ENC Europoje jungia ekumenines ir konfesines vadinamąsias „trečiojo kelio“ bendruomenes, kurios nėra parapijos ar vienuolinės bendruomenės. Lietuvos charizminių bendruomenių, tarnaujančių jos narių bei visos Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui, atstovai papasakojo apie save, svarstė savo vietą Bažnyčioje ir galimybes vieni kitus paremti.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt