Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kėdainių dekanato kunigų susirinkimas

2007 kovo 04, 14:10

Kovo mėn. pirmosios savaitės pabaigoje vykusiame Kėdainių dekanato kunigų susirinkime, kurį surengė dekanas, Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras, dalyvavo ir į Kėdainius atvykęs vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas. Kartu su kunigais susirinkime dalyvavo Šeimos centro atstovė, dekanato Caritas vedėja, Jaunimo centro vedėja, gyvojo rožinio grupių vadovė. Šiame susirinkime aptartas Kėdainių dekanato pasirengimas piligriminei kelionei į Šiluvą bei vasarą vyksiančiam Eucharistiniam kongresui.

Vysk. J. Ivanauskas vėliau kartu su kunigais buvo pakviestas dalyvauti Kėdainių policijos komisariate vykusiame bendrame susirinkime su šio komisariato padalinių vadovais, Jaunimo centro inspektoriais. Jo metu apsvarstyti ir Bažnyčiai, ir policijai aktualūs visuomenės saugumo, jaunimo užimtumo klausimai, turto apsaugojimo problemos. Visų dalyvavusiųjų nuomone, tokie susitikimai labai reikalingi, jie galėtų vykti kuo dažniau, o juose aptariami siauresni klausimai.

Kėdainių dekanato informacija