Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos kredito unijos narių visuotinis susirinkimas (2007.03.09)

2007 kovo 07, 16:11

Kovo 9 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje vyko Kauno arkivyskupijos kredito unijos narių visuotinis susirinkimas.

Ši 1996 spalio 23 d. įsteigta, o 1997 kovo 8 d. gavusi veiklos licenziją kredito unija šiemet švenčia 10-ties metų sukaktį, tad susirinkime prisiminta įkūrimo istorija ir pagerbti jos steigėjai bei aktyviausi nariai. Unijos valdybos pirmininkas ir administratorius kun. Jonas Stankevičius įteikė apdovanojimus pirmiesiems steigėjams, indėlininkams. Susirinkime dalyvavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Prel. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS vadovaujamame susirinkime buvo aptarta stebėtojų tarybos ataskaita dėl unijos valdymo, pateiktos revizoriaus, paskolų komiteto, valdybos ataskaitos, taip pat 2006 metų finansinės-ūkinės veiklos ataskaita. Ši unija, siekianti labiau pasitarnauti savo narių reikmėms, nei uždirbti pelno, praėjusiais metais dirbo pelningai ir turėjo per 1,5 tūkst. litų pelno. Visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtintas unijos veiklos planas iki 2009 metų. Be kita ko, susirinkime pradėta svarstyti galimybė pakeisti šios unijos pavadinimą, idant jis labiau atitiktų tikrovę (kadangi jos nariais gali tapti net tik Kauno arkivyskupijos, bet ir kitų vyskupijų bei religinių bendrijų atstovai).

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt