Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno I dekanato katechetų susitikimas su vysk. J. Ivanausku (2007.03.07)

2007 kovo 06, 17:33

Kovo 7 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato parapijų ir rektoratų katechetų ir visų dirbančiųjų katechezės srityje susitikimas su vyskupu augziliaru Jonu Ivanausku. Susitikime dalyvavo ir šio dekanato dekanas kun. Vytautas Grigaravičius, arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius, I dekanato parapinės katechezės vadovė Nijolė Kulėšienė bei parapinės katechezės, vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams programos autorės, Katechetikos centro darbuotojos Aldona Girininkienė ir Jolanta Jančiukienė.

Susitikimo metu vysk. Jonas Ivanauskas domėjosi, kaip sekasi parapijų katechetams ruošti vaikus ir jaunimą sakramentams, kaip pritaikoma Kauno parapinės katechezės vaikų rengimo Sutaikinimui ir Eucharistijai programa. Vyskupas pabrėžė, kad katechezė išskirtinai svarbi ir skiriasi nuo tikybos mokymo mokyklose. Ganytojo teigimu, labai svarbu išlaikyti sakralinę dimensiją, sieti katechezę su šv. Mišių auka ir leisti vaikams dalyvauti liturgijoje, leisti suprasti, pajusti ir pamilti tai, kas yra šventa. Taip pat buvo akcentuojami pagrindiniai momentai rengiantis Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui.

Kauno I dekanato parapinės katechezės vadovė Nijolė Kuliešienė