Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Ekumeninė konferencija Kaune (2002 05 22)

2002 gegužės 31, 16:29

Gegužės 22 d. VDU Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auluje vyko tarptautinė ekumeninė konferencija "Charta Oecumenica. Lietuvos Bažnyčios ir Europos integracija", kurią surengti sumanyta praėjusį kovą, kai Lietuvoje lankėsi Europos Bažnyčių Konferencijos generalinis sekretorius dr. Keitas Klementsas.

Lietuvos Ekumeninės Tarybos prezidento evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupo Jono Kalvano pakviesti konferencijoje dalyvavo katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, baptistų, metodistų Bažnyčių atstovai, taip pat viešnia iš Vokietijos p. Ruth Rohrandt - Europos Ekumeninės Tarybos viceprezidentė.

Konferencijos pradžioje, po bendros susirinkusiųjų maldos, Lietuvos Ekumeninės Tarybos generalinis sekretorius Julius Norvila sakė, "jog tai, kad ši konferencija vyksta Katalikų teologijos fakultete, rodo neatšaukiamą katalikų Bažnyčios atvirumą ekumenizmui" ir perdavė Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus nuoširdų sveikinimą šiai konferencijai.

Lietuvos Ekumeninės Tarybos prezidentas vyskupas Jonas Kalvanas, pasveikinęs konferencijos dalyvius ir trumpai priminęs 1993 m. įkurtos Lietuvos Ekumeninės Tarybos istoriją, susirinkusiųjų dėmesį atkreipė į tai, kaip aktualu šiandien, kai esame netoli įstojimo į Europos Sąjungą, perskaityti bei apsvarstyti prieš metus pasirašytą Charta Oecumenica, kurioje pabrėžiama, jog Europos Bažnyčių krikščionys "raginami liudyti savo tikėjimą įvairiopos sumaišties ir krikščioniškųjų vertybių netekimo akivaizdoje".

Europos Ekumeninės Tarybos viceprezidentė p. Ruth Rohrandt konferencijos dalyviams priminė Charta Oecumenica atsiradimo priešistorę, teksto parengimo procesą bei reikšmę Europos Bažnyčioms eurointegracijos perspektyvoje. Žinia, 1997 m. Grace vykusios Antrosios Europos ekumeninės asamblėjos rekomendacijose buvo pasiūlyta sudaryti Europos Bažnyčių bendradarbiavimo gaires. Ši užduotis pavesta jungtiniam Europos Bažnyčių konferencijos bei Europos vyskupų konferencijų tarybos atstovų komitetui. Praėjusių metų balandžio 19-22 d. Strasbūre vyko ekumeninis susitikimas, kuriame aptartas Chartijos tekstas, o šio susitikimo pabaigoje Chartiją pasirašė Europos Bažnyčių konferencijos pirmininkas metropolitas Jérémie Caligiorgisas ir Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas kardinolas Miloslavas Vlkas (pasirašymo iškilmėse taip pat dalyvavo LVK pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius). Ši Chartija neturi dogminio ar magisterinio pobūdžio, ji nėra įpareigojanti bažnytinės teisės atžvilgiu, tačiau Charta Oecumenica tapo pamatiniu tekstu, kuriuo remiantis galima plėtoti dialogą tarp Bažnyčių bei ekumeninę veiklą Europos šalyse.

Konferencijos pabaigoje jos dalyviai nutarė pirmiausia aptarti ir diskuoti Chartos mintis savo Bažnyčiose. Vėliau bus siūloma Bažnyčioms deleguoti atstovus į Lietuvos Ekumeninės Tarybos koordinuojamą darbo grupę, kuri pateiks siūlymus, kaip Lietuvoje būtų galima pritaikyti Chartoje išsakytas mintis.