Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Gavėnios susikaupimo vakaras Kauno akademinei bendruomenei (2007.03.27)

2007 kovo 30, 09:55

Kovo 27 d. Kauno akademinė bendruomenė buvo kviečiama į Šv. arkang. Mykolo (Įgulos) bažnyčią dalyvauti čia gavėnios susikaupimo vakare. Kauno akademinės sielovados komandos iniciatyva toks vakaras jau ne pirmą kartą surengtas aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams bei darbuotojams. „Mūsų vadas – Jėzus Kristus”, – rimtai šmaikštavo VDU akademinės sielovados koordinatorė Irma Savickaitė; „Tai jo kraujas nuplovė mus, štai mes švarūs ir tyri”, – giedojo jauni balsai pritardami gitaromis.

Sutaikinimo pamaldas joms vadovavęs VDU kapelionas kun. Audrius Mikitiukas pavadino Dievo gailestingumo švente. Jis priminė susirinkusiesiems, kaip svarbu, nors ir nelengva, Atgailos sakramentą kasdien švęsti namuose, kai žmona atsiprašo vyro, vyras – žmonos, vaikai – tėvų, tėvai – vaikų. „Išpažintis – tai nusižeminimas tam, kad vėl prisikeltume. Tik mūsų nuoširdumas gali mus išteisinti. Išpažintis – ne tam, kad daugiau nebenusidėtume, bet tam, kad išmoktume vengti nuodėmės”, – sakė kapelionas. Atgailos sakramentas leidžia siekti šventumo, tad, prieš eidamas klausyti išpažinčių, jis visiems linkėjo pasiryžti ir atverti širdies slaptumus.

Po šių pamaldų šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Per homiliją ganytojas pasidalijo patirtimi apie įsimintinas savo rekolekcijas vaikystėje ir kalėjime. Taip pat drąsino nebijoti pažvelgti į savo vidų, nors tai reikalauja daug pastangų ir laiko, o atpažinus nuodėmę prisipažinti. Pasak ganytojo, tai skaudu, bet neišvengiama, norint atsitiesti ir tapti laimingu žmogumi, nusimetusiu kalčių naštas.

Kristina Borkertaitė, VDU PMDI