Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Gavėnios rekolekcijos studentams Truskavoje (2007.03.23–25)

2007 kovo 30, 09:45

Kovo 23–25 d. Truskavoje vyko gavėnios rekolekcijos studijuojantiems Kauno aukštosiose mokyklose. Penkiolikai čia atvykusių studentų rekolekcijas vedė Truskavos klebonas kun. Simas Maksvytis. Su akademiniu jaunimu, į Truskavą susirinkusiu dvasiškai pasirengti Viešpaties Prisikėlimui, jis aptarė dvi temas – buvimą su Jėzumi Eucharistijoje bei Sutaikinimo sakramento prasmę.

Per konferencijas rekolekcijų vedėjas pabrėžė asmeninį ryšį su Jėzumi kaip labiausiai kiekvieną žmogų mylinčiu asmeniu ir tai, kaip atsiliepti į Jo atvirą ir paprastą kvietimą bendrauti. Anot šv. Pauliaus, dabar gyvename tikėjimu, o ne regėjimu, o amžinybėje gyvensime regėjimu – tai suteikia vilties... Kun. S. Maksvytis taip pat kalbėjo apie Švč. Sakramentą, jo priėmimą ir pagarbą, kuri per amžius skiepijama iš kartos į kartą.

Per rekolekcijas buvo numatyta laiko švęsti Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą. Kai kurie studentai, neplanavę jo priimti, rekolekcijų vedėjo padrąsinti, nusprendė tai padaryti. Kiekvienam laiko buvo skirta tiek, kiek jis norėjo. Nenusivylė ir tie, kurie šį laiką skyrė tik pokalbiui su kunigu: ir jų veidai vėliau tapo šviesesni. Ypač pakiliai ir džiaugsmingai mažoje rekolekcijų dalyvių bendruomenėje buvo švenčiamos šv. Mišios.

Truskavos klebonas kun. S. Maksvytis supažindino studentus su Truskavos bažnyčia, parodė apylinkes. Šios ekskursijos kulminacija buvo lipimas į bažnyčios bokštą, tarsi simbolizuojantis artėjimą prie Dievo, savęs ir savo baimių įveikimą, žmogaus trapumo ir menkumo išgyvenimą.

Jurga Jurkevičiūtė, Deividas Baumila