Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Didysis penktadienis: Viešpaties kančios pamaldos arkikatedroje ir Kryžiaus kelio procesija miesto gatvėmis (2007.04.06.)

2007 balandžio 07, 10:31

Didįjį penktadienį Kauno arkikatedroje, kaip ir visose bažnyčiose, vienąkart metuose nebuvo aukojamos šventosios Mišios. Tikintieji tą vakarą dalyvavo Viešpaties kančios pamaldose, klausėsi Kristaus kančios istorijos ir ją apmąstė. Pamaldoms vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, apeigų pradžioje parpuolęs ant žemės atgailos maldai. Homilijos metu arkivyskupas pabrėžė Didžiojo penktadienio apeigų centrą – „kryžių, prie kurio prikalta didžiausia meilė, kokią tik kada nors matė pasaulis”. Ganytojas priminė, jog nukryžiavimo kančia, pranokstančia žmogiškąjį suvokimą, Jėzus atėjo išgelbėti visų, netgi didžiausių piktadarių, kurie tik atsiliepia į jo meilę. „Kryžius, kaip Dievo gailestingumo ženklas, turi rasti garbingiausią vietą mūsų namuose ir širdyse, nes ten, kur gerbiamas kryžius, nuodėmė traukiasi, kryžių gerbiantis žmogus neuždės jo ant kito pečių, o jį gerbianti tauta žengia į gyvenimą, bet ne į mirtį”, – sakė ganytojas ir kvietė Viešpaties kančios akivaizdoje apmąstyti, ką renkamės mes: apkabiname kryžių savo gyvenime ar pasitraukiame nuo jo į šalį.

Po šių pamaldų penktus metus iš eilės Kaune Jėzaus Kristaus kančia tradiciškai apmąstyta einant Kryžiaus kelio procesiją miesto gatvėmis (pirmą kartą tokia eisena surengta 2003-aisiais). Jos dalyviai rinkosi į ją prie miesto centre esančios Šv. arkang. Mykolo (Įgulos) bažnyčios. Procesijai vadovavo ir kryžių nešė arkivyskupas S. Tamkevičius. Eisena prasidėjo nuo minėtosios bažnyčios, tęsėsi Laisvės alėja, Vilniaus gatve ir baigėsi arkikatedroje bazilikoje senamiestyje.

Dvasininkai, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, pašvęstojo gyvenimo nariai, įvairių miesto parapijų tikintieji, tarp kurių šiemet buvo ypač daug jaunimo, šeimų su vaikais, žvarbų ir anaiptol nepavasarišką vakarą porą valandų trukusioje procesijoje apmąstė 14 Kryžiaus kelio stočių. Stabtelėjus įvairiose vakarėjančio miesto vietose, parduotuvių vitrinų ir reklamų šviesoje, Šventojo Rašto skaitinius skaitė Kauno mieste tarnaujantys dvasininkai, mąstymus ir maldas – seminarijos auklėtiniai, ses. Liucija Grybaitė FMA, giedojimui vadovavo benediktinė ses. Celina Galinytė. Dalyvavusieji eisenoje nešė degančias žvakes, giedojo ir meldėsi, klausydamiesi prasmingų mąstymų tekstų (pagal juos, parengtus arkivyskupo Angelo Comastri, meldėsi popiežius Benediktas XVI,  eidamas Kryžiaus kelią 2006 m. Didįjį penktadienį) turėjo galimybę apmąstyti savo santykį su begaline Dievo meile, parodyta žmonėms per Jo Sūnaus kančią Golgotos kelyje ir mirtį ant kryžiaus.

Kryžiaus kelio procesija baigėsi malda arkikatedroje, kur jos dalyvius arkivyskupas Sigitas Tamkevičius palaimino šventojo kryžiaus relikvijomis, padėkojo už dalyvavimą einant atgailos ir atsiteisimo kelią už savo kitų nuodėmės.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt