Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kard. V.Sladkevičiaus svetainėje – popietė “Memento posteri” (2003 01 17)

2003 sausio 24, 17:11
Sausio 17 d. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje buvo surengta popietė “Memento posteri” – susitikimas su Čekijos šv. Adalberto (Vaitiekaus) ordino nariais Lietuvoje. Į susitikimą atvyko vienuolika šio pasauliečių ordino riterių su savo vėliava ir herbais, vadovaujami ordino komtūro Ričardo Kliučinsko. Popietės dalyviai buvo supažindinti su šio ordino įsikūrimo istorija ir veikla. Ordino narius Lietuvoje 1998 m. raštiškai patvirtino ir jo veiklą palaimino kardinolas V. Sladkevičius. Ordino įsteigėjas – šv. Adalbertas (Vaitiekus), gyvenęs apie 956–997 metus, pirmasis krikščionių misionierius Prūsijoje, Prahos vyskupas. Pasak ordino komtūro R. Kliučinsko, sekant šiuo šventojo pavyzdžiu, ordino veikla orientuojama į krikščioniškųjų vertybių saugojimą ir puoselėjimą. Susitikime dalyvavęs arkiv. S. Tamkevičius pabrėžė šio ordino atsiradimo reikšmę, ypač jo veiklą rūpinantis kultūrinio, istorinio paveldo išsaugojimu bei moralinių vertybių puoselėjimu. “Šio ordino riterių veikla pažymėta pagarbos žmogui ženklu”, – sakė susirinkusiems arkivyskupas. Popietės metu jam buvo įteikta šio ordino garbės juosta. Susitikimo svečiams ordino riteriai ir damos koncertavo, skaitė poeziją bei kultūrinius pranešimus.