Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šeimos centro surengtas seminaras “Šiuolaikiniai vaikai ir šeima” (2003 01 25)

2003 sausio 05, 10:23
Sausio 25 d. Kauno arkivyskupijos šeimos centras surengė seminarą – “Šiuolaikiniai vaikai ir šeima”. Jo metu siekta aptarti aktualias šeimos problemas, ypač atkreipiant dėmesį į vaikų ir tėvų santykius. Projektą remia Europos sąjungos programa PHARE ACCESS 2000.

Šiandien, sparčiai kintant mūsų visuomenei, tradicinis šeimos modelis taip pat stipriai keičiasi: šeimos narių vaidmenys dažnai nebėra savaime aiškūs – kas augina vaikus, kas išlaiko šeimą, kas tvarko buitį… Informacijos srautas, plūstantis per masines informavimo priemones, ne visuomet - švelniai tariant – padeda vertybiškai ugdyti vaikus, veikiau gerokai apsunkina gyvenimą šeimos, siekiančios atsirinkti tai, kas iš tiesų yra svarbu ir vertinga gyvenime. Šie pokyčiai šiandieniniai šeimai kelia naujus reikalavimus vaikų auklėjimui ir tėvų tarpusavio santykiams.

Visa tai ir analizuota šio visuomenei atviro seminaro metu. Socialinių mokslų magistrės Žaneta Šimkienė ir Sigita Šimkienė konferencijose bei darbo grupėse drauge su seminaro dalyviais aptarė vaikų emocinius poreikius, įvairius vaikų auklėjimo stilius, disciplinavimo metodus, kalbėta apie krizes šeimoje ir tai, kaip tėvai galėtų palengvinti stresų įtaką vaikams bei tai, kaip vaikai supranta tėvus, o taip pat apie idealiąją tėvystę ir tėvų padrąsinimo bei pagyrimo svarbą vaikams.