Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Knygos apie pal. arkiv. J. Matulaitį pristatymas Kaune (2003 02 09)

2003 vasario 09, 13:05
Vasario 9 d. Kaune vyko Gintarės Adomaitytės knygos apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį “Kelio dulkės, baltos rožės” pristatymai. Ši knyga kiek neįprastu būdu atspindi palaimintojo gyvenimą, aplinką, turėjusią įtakos taurios asmenybės esminiams pasirinkimams. Knygą išleido Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacija 85-ųjų vienuolijos steigimo metinių proga.

Vasario 9 d. rytmetį susitikti su knygos autore į Kauno pal. arkiv. J. Matulaičio parapijos salę susirinko nemažas būrys žmonių. Nemažai jų atėjo ir tos pačios dienos popietę surengtame knygos pristatyme kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio buto-muziejaus svetainėje, kur susirinkusiuosius pirmiausiai pasveikino šio muziejaus vedėja Irena Petraitienė. Popietę vedusi viešnia iš Maironio literatūros muziejaus Virginija Paplauskienė kalbėjo apie pal. arkiv. J. Matulaičio veiklą socialinėje srityje, pristatė knygos radimosi istoriją. Šios knygos antrojo papildyto leidimo iniciatorė sesuo Ignė Marijošiūtė ragino nepamiršti palaimintojo, stengtis jį labiau pažinti.

Pasak knygos autorės Gintarės Adomaitytės, savo pasakojimą apie palaimintąjį ji pradėjusi rašyti Kūčių vakarą ir simboliškai pabaigė per Jurgines. Paprašyta rašyti apie pal. J. Matulaitį visai nepažįstamo žmogaus, ji sutiko ilgai negalvojusi, bet tik su viena sąlyga – rašys savo stiliumi. Knygoje ypač ryškus J. Matulaičio bėgimas nuo postų, nuo garbės. Palaimintasis nuolat stengėsi išlinkti nepastebėtas, “sudegti kaip žvakė ant altoriaus”, gyventi dėl kitų. Ši knygelė turėtų sužadinti jaunimo susidomėjimą šia tauria ir stipria asmenybe.